En hånd som legger en krone på en rosa sparegris

Sparing i koronatider

DNB Markets anslår at nordmenn i år vil spare 14,4 prosent av disponibel inntekt. Dette er mer enn en dobling av fjorårets sparerate på 6,4 prosent. Grunnen til at sparingen går opp er todelt: En årsak er at det rett og slett er blitt vanskeligere å bruke penger på grunn av tiltakene mot koronaen.

Den dyre sommerferien i utlandet blir i år erstattet med billigere alternativer i Norge. En annen grunn er at mange er bekymret for egen økonomi og arbeidsplass, og derfor i noen grad driver med «angstsparing». Den raske økningen i husholdningenes sparing er uheldig for norske økonomi. Det ville vært bedre om forbrukerne konsumerte omtrent som normalt og holdt hjulene i gang, men vårt anliggende her er imidlertid sparing og ikke samfunnsøkonomi.

Lav rente på lønns- og sparekonto

Det er rimelig å anta at mye av den økte sparingen i første omgang går rett inn på lønnskontoen. Renten på disse bankkontoene er for øyeblikket nesten null. Etter hvert flytter nok mange pengene over til en sparekonto, men renten på sparekontoer er også veldig lav. I de fleste banker er denne renten under én prosent. Statistisk sentralbyrå anslår prisstigningen i 2021 til å bli 3,4 prosent. Den svake norske kroner bidrar til økt prisstigning i 2021 fordi importvarer blir dyrere. I 2022-23 anslår SSB årlig prisstigning til å bli rundt to prosent. Dette er mer i tråd med Norges Banks inflasjonsmål som ligger på 2,0 prosent. Årlig avkastning på bankinnskudd – etter skatt og prisstigning – kommer fort til å bli i området minus 2-3 prosent de neste årene.

Sterke oppgangen i aksjemarkedene

Fra bunnen i slutten av mars har det norske aksjemarkedet steget med mer enn 25 prosent. Det amerikanske aksjemarkedet har i samme periode steget med nesten 35 prosent. De fleste er overrasket over den sterke oppgangen i aksjemarkedene fordi tilstanden i realøkonomien er forferdelig, og mange tror at vi vil få en ny nedtur. Det er naturligvis ingen som med sikkerhet vet hva som vil skje framover, men forklaringen på oppturen er kanskje så enkel som at alternativet er veldig dårlig. Sikre investeringer som bankinnskudd, gir klart negativ avkastning. Det er uholdbart å spare langsiktig når 2-3 prosent av pengene forsvinner hvert år. Mange føler seg derfor nærmest tvunget inn i det risikable aksjemarkedet.

Lurt å opprette en månedlig spareavtale

Hvis man velger å spare i aksjemarkedet, så er det viktig å være langsiktig. På lang sikt vil aksjemarkedet etter all sannsynlighet gi bedre avkastning enn bankinnskudd – særlig når rentenivået er så lavt som det er nå. Men ingen vet hvordan det vil gå på kort sikt. Det kan derfor være lurt å opprette en månedlig spareavtale. Gjennom spareavtalen faser du pengene gradvis inn i aksjemarkedet, og dette reduserer risikoen for at du er uheldig med timingen.  

 

Interessante artikler

Mann i blomstereng

Spare i fond til pensjon- hva er lurt da?

04.06.19

Pensjonssparing er langsiktig sparing og sparer du i fond kan du bruke det på pensjonstilværelsen. Men stadig flere velger å øremerke sparing til pensjon.

Barn med byggeklosser i barnehage

Liten jobb, mye å spare

19.03.21

Mange kjører langt for å handle varer på salg for å spare penger. Men det du virkelig kan spare på er å gå gjennom betingelsene du har på bank, forsikring og fond.