En rad med traller langs veien

KLP har lav pris på IPS

KLP har lav pris for sparing i IPS og er ekstra gunstig for medlemmer. Nå kan du spare inntil 40.000 kroner til pensjon i året. Det betyr 9600 kroner i lavere skatt når du sparer maksbeløpet.

Norske privatpersoner kan nå plassere sparepenger i en ny og forbedret individuell pensjonsspareordning, "nye IPS". Dette er sparing som er øremerket til pensjonstilværelsen. Beløpsgrensen er økt fra 15.000 til 40.000 kroner i året. Det betyr 9600 kroner i lavere skatt hvert år når du sparer maksbeløpet. Du velger selv hvor mye du ønsker å spare.

Utbetaling blir skattet som alminnelig inntekt. Dvs at hele beløpet blir beskattet, ikke bare gevinsten. Ordningen gjelder fra inntektsåret 2017. Forbrukerrådet har lansert "gebyrsjekken" for ny IPS. KLP har lav pris og er ekstra gunstig for medlemmer. Årlig totalkostnad vil være 0,3 prosent for medlemmer, mens prisen for ikke-medlemmer er 0,4 prosent.

- Kostnader er viktig for langsiktig sparing. Dersom leverandøren av IPS tar seg for godt betalt, vil kostnadene spise opp mye av skattefordelene. Pass derfor på at du ikke betaler for mye i forskjellige gebyrer, sier Ståle Øksnes, direktør fond i KLP Kapitalforvaltning.

- Den nye IPS-ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. I den nye ordningen vil det bli lik skattesats ved innskudd og uttak, noe som gjør at dette produktet endelig vil være lønnsomt, sier Ståle Øksnes.

Alle monner drar

Du kan sette inn enkeltbeløp når du ønsker det eller betale inn med månedlig sparing.

- Du velger selv hvor mye du vil spare. Det er viktig å huske at alle monner drar. Det kan være lurt å opprette månedlig sparing, som i KLPs løsning blir tilgjengelig fra 2018, som blir øremerket til pensjon, sier han.

Sparer du 1000 kr per måned i 20 år vil dette, etter våre beregninger, gi mellom 2000 og 2800 kroner i pensjon (før skatt, som i 2017 er på 24 prosent) i måneden i ti år. Beløpene er justert for prisstigning, slik at de er sammenlignbare med kjøpekraften i 2017, Sparer du det samme beløpet i 30 år vil de beløpene øke til mellom 3.100 og 5.100 kroner. Tallene er basert på 0,4 prosent i totalkostnad pr år.

Fire spareprofiler

Du velger selv hvordan IPS-pengene investeres. KLP vil tilby fire spareprofiler for IPS-sparing: KLP Nåtid (rentefond), KLP Kort Horisont (20% aksjer), KLP Lang Horisont (60% aksjer) og KLP Framtid (aksjefond). Dersom det er lenge igjen til pensjonsalder, vil nok mange velge å ha det meste i aksjefond. Dersom det er kort tid igjen til pensjonsalder, vil det for noen være naturlig å redusere risikoen ved å flytte penger over til fond med mindre aksjer.

På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Heller ikke den nye ordningen vil ha et tak for samlet sparing i ordningen.

Binder pengene

Pengene kan ikke disponeres fritt. Du kan først begynne å ta ut pengene ved fylte 62 år, og utbetalingene må gå over minimum ti år. Utbetalingene må også gå frem til spareren er minst 80 år. Det betyr minimum 18 års utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år.

- Det er viktig å være klar over at med IPS kan pengene først tas ut når du er 62 år. Endringer i livssituasjon kan gjøre at du ønsker å disponere pengene tidligere. Hvis du for eksempel skulle bli arbeidsledig, samlivsbrudd eller ønsker å kjøpe deg hytte er viktig å være klar over at IPS-pengene er bundet, sier Øksnes.

Ved død går IPS-pengene til arvingene som barnepensjon, etterlattepensjon eller som et engangsbeløp til dødsboet.

Det vil ikke være mulig å slå sammen gammel IPS med den nye IPS-ordningen på grunn av forskjeller i skattereglene.

De viktigste fordelene med IPS er:

•    Skattefordel på 24 prosent av innbetalt beløp
•    Ingen formuesskatt på beløpet på IPS-kontoen
•    Ingen skatt på avkastningen mens pengene står på IPS-kontoen
•    Du kan velge mellom flere spareprofiler
•    Du velger selv hvor mye du vil sette inn hvert år (inntil 40.000 kr)
•    Du kan ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg
•    Du kan betale inn med månedlig sparing eller sette inn enkeltbeløp når du ønsker det