Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Hva bør jeg gjøre med sparepengene mine?

Hvis du ikke vil ta noe risiko, bør du heller spare i bank enn i fond. Men har du nedbetalt dyr gjeld, har en buffer i banken og har sparepenger til overs til langsiktig sparing, bør dette spares i fond.

Fem steg til smart sparing

  1. Nedbetal dyr gjeld.
  2. Behold en buffer i banken til uforutsette utgifter.
  3. Vurder BSU om du kvalifiserer.
  4. Nedbetaling av gjeld er også sparing
  5. Penger utover dette bør spares i billige indeksfond.

Er det trygt å spare i fond?

Fondssparing er forbundet med usikkerhet eller risiko. Risiko i et fond er et mål på hvor mye fondets verdi svinger over tid. Risiko og forventet avkastning henger tett sammen. Det betyr at fond med lav risiko har også lavere forventet avkastning enn fond med høyere risiko. For å få mulighet til høyere avkastning enn i bank, må du rett og slett ta noe risiko. Det fine med fondssparing er at risikoen for å tape penger blir mindre jo lengere du sparer, samtidig som muligheten for høyere avkastning enn i bank øker med sparehorisonten.

Det er ingen garanti for at du ikke mister noe av penger du sparer i fond. Men historien viser at selv med store svingninger i markedet, vil du, med langsiktig fondssparing, sitte igjen med mer penger i fond enn i bank.

Det handler om å ha litt is i magen og om å tåle nedturene som vil komme underveis.

Et historisk eksempel

Finansmarkedene treffes fra tid til annen av kriser som påvirker verdiutviklingen av fond, aksjer og andre verdipapirer negativt. Under kan du se to grafer som viser hvordan det ville ha gått med sparepengene dine hvis du hadde investert 10.000 kroner i vårt globale indeksfond med og uten valutasikring sammenlignet med å ha satt pengene i bank. Vi viser utviklingen for de siste 15 årene og de siste fem årene frem til utgangen av første kvartal 2020.

verdiutvikling av 10000 kr siste 15 år - graf

verdiutvikling av 10000 kr siste 5 år - graf

  • I den øverste grafen ser du at Finanskrisen (2008) trakk avkastningen ned, og at å valutasikre har redusert avkastningen i forhold til ikke å valutasikre de siste årene i perioden. Begge aksjefondsalternativene har gitt klart bedre avkastning enn å ha penger i banken
  • I den nederste grafen ser du at Korona-krisen har hatt tydelig påvirkning på avkastningen, og at den har påvirket utviklingen av den norske kronen negativt

Så hva er konklusjonen? Er det trygt?

Hvis du ikke vil ta noe risiko, bør du heller spare i bank enn i fond. Men har du nedbetalt dyr gjeld, har en buffer i banken og har sparepenger til overs til langsiktig sparing, bør dette spares i fond.