Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Hva bør jeg gjøre med sparepengene mine?

Hvis du ikke vil ta noe risiko, bør du heller spare i bank enn i fond. Men har du nedbetalt dyr gjeld, har en buffer i banken og har sparepenger til overs til langsiktig sparing, bør dette spares i fond.

Fem steg til smart sparing

  1. Nedbetal dyr gjeld.
  2. Behold en buffer i banken til uforutsette utgifter.
  3. Vurder BSU om du kvalifiserer.
  4. Nedbetaling av gjeld er også sparing
  5. Penger utover dette bør spares i billige indeksfond.

Er det trygt å spare i fond?

Fondssparing er forbundet med usikkerhet eller risiko. Risiko i et fond er et mål på hvor mye fondets verdi svinger over tid. Risiko og forventet avkastning henger tett sammen. Det betyr at fond med lav risiko har også lavere forventet avkastning enn fond med høyere risiko. For å få mulighet til høyere avkastning enn i bank, må du rett og slett ta noe risiko. Det fine med fondssparing er at risikoen for å tape penger blir mindre jo lengere du sparer, samtidig som muligheten for høyere avkastning enn i bank øker med sparehorisonten.

Det er ingen garanti for at du ikke mister noe av penger du sparer i fond. Men historien viser at selv med store svingninger i markedet, vil du, med langsiktig fondssparing, sitte igjen med mer penger i fond enn i bank.

Det handler om å ha litt is i magen og om å tåle nedturene som vil komme underveis.

Et historisk eksempel

Du husker kanskje finanskrisen i 2008. Grafen under viser hvordan det ville gått med sparepengene dine dersom du investerte 10.000 kroner i et av våre indeksfond* i 1997:

I grafen ser du at:

  • I 2001 og 2008 falt børsverdiene kraftig. Da hadde det vært best å ha penger i banken.
  • Selv etter perioder med stor nedgang, tok fondet raskt igjen verditapet og ga igjen solid meravkastning sammenlignet med banksparing.
  • Av de 10.000 kr du opprinnelig sparte, ville du i dag hatt 18 654 kr hvis du sparte i bank, og 42 390 hvis du sparte i fond.

Så hva er konklusjonen? Er det trygt?

Hvis du ikke vil ta noe risiko, bør du heller spare i bank enn i fond. Men har du nedbetalt dyr gjeld, har en buffer i banken og har sparepenger til overs til langsiktig sparing, bør dette spares i fond.

default-klp-img