Ansvarlig fondssparing

Vårt samfunnsansvar bidrar til en litt bedre verden

Visste du at..

KLP når opp blant verdens 20 beste i den årlige undersøkelsen om hvordan kapitaleiere bidrar til det nødvendige klimaskiftet?

Vi bruker vårt eierskap til å påvirke selskaper til å opptre sosialt og etisk ansvarlig. Sånn fremmer vi en bærekraftig utvikling.  

Investeringene overvåkes kontinuerlig for å avdekke brudd på KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Målet er å påvirke selskaper gjennom dialog til å endre adferd i en mer bærekraftig retning. Om påvirkning ikke hjelper, utelukkes selskapene fra fondenes investeringer.

Dialogen slutter heller ikke når vi utelukker et selskap. Vi publiserer offentlige beslutninger for hvert selskap som utelukkes, med kilder og begrunnelse. Vår erfaring er at åpenheten i seg selv ofte fører til endring, da selskaper blir motivert til å komme tilbake i varmen hos KLP-fondene. Les mer om vårt arbeid med ansvarlige investeringer på bloggen vår. På vår nettside, ser du også hvilke selskaper vi har vært i kontakt med, KLP-fondenes karbonavtrykk og hvordan KLP-fondene har stemt ved selskapenes generalforsamlinger.

Les om vårt ansvarlige eierskap

Les mer om ekskluderte selskaper