Utenlandsk valuta, penger. Euro.

Nye indekser for KLP-fondene

Den 1. juli 2019 gikk vi bort fra ordningen med egne KLP-versjoner av MSCI-indeksene og benytter nå MSCIs standardindekser for alle aksjefond utenfor Norge og Norden.

Vi har også endret referanseindeksene for KLP AksjeNorden Indeks og KLP Obligasjon Global I og II ved at ekskluderte selskaper på KLP-listen nå inngår i referanseindeksene.

KLP-fondene har helt siden etableringen av våre internasjonale fond brukt MSCI som indeksleverandør, men selskaper som bryter med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer har vært tatt ut av indeksene. For å veie opp for de skjevheter som oppstår i indeksene når selskaper trekkes ut har andre selskaper blitt gitt noe økt vekt etter en forhåndsdefinert metodikk bestemt av KLP. MSCI har kalkulert indeksene på dette grunnlaget for KLP. For den nordiske referanseindeksen har indeksen vært beregnet uten de ekskluderte selskapene av indeksleverandøren NASDAQ.

Hovedgrunnen til at vi har byttet referanseindekser er å forenkle kundeopplevelsen. Ved å benytte de samme indeksene som våre konkurrenter blir sammenligningen av forvaltningsresultatene enklere. Målet for forvaltningen av indeksfondene våre er, og har hele tiden vært, å skape en avkastning på linje med de standardiserte referanseindeksene. 

En effekt av dette byttet av referanseindekser er at fondenes målte avvik mot referanseindeksene øker noe. For KLP-fondene skal fortsatt ikke være investert i selskaper som bryter med KLP-fondens retningslinjer for ansvarlige investeringer, selv om disse selskapene nå inngår i referanseindeksene. For å kunne fortsette å forvalte fondene som tidligere har fondenes rammer for relativ volatilitet (tracking error) blitt justert noe opp. Dette skjedde samtidig som referanseindeksene ble endret 1. juli 2019.

Her finner du tabellen som viser både "gammel" og ny referanseindeks for samtlige av våre aksjefond, samt for våre globale kredittfond. I tillegg vises nytt nivå på tracking error angitt i fondenes prospekter.

Interessante artikler

Ettertenksom brannmann på jobb

Hva med de som har særaldersgrense?

De som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år. Det er en midlertidig løsning.

 

01.11.19

Benedikte Sageie

Hvordan blir endret offentlig tjenestepensjon for deg som er ung?

Benedikte Sageie (22) skal bli barnehagelærer. Hun får sannsynligvis beregnet pensjon ut fra endrede regler for offentlig tjenestepensjon. Se hva som blir annerledes for de unge med de nye reglene.

07.10.19

Cathrine Fosso og Berit Rønning Clausen

En av dem kan få mer i pensjon med endrede regler

Med endret offentlig tjenestepensjon lønner det seg å jobbe lenger. Se hvordan det slår ut for kollegaene Cathrine Fosso (50) og Berit Rønning Clausen (62).

16.09.19

Familie i fotgjengerfelt på vei over vei

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig for KLP å beregne alderspensjonen for de som er født mellom 1954 og 1962.

26.11.19

Mannlig sykepleier sjekker refleks i kneet til gutt

Sier ja til ny tjenestepensjon

En samlet arbeidstakerside har sagt ja til ny offentlig tjenestepensjon

04.06.19