Jeanett Bergan

Kvinner øker mest i bærekraftige fond

Slik tar du smarte langsiktige valg for sparepengene dine.

Første svanemerkede fondet i Norge

Det var KLP som lanserte det første svanemerkede fondet i Norge 12. juni 2018. Svanemerket er allerede godt kjent blant nordmenn som en objektiv miljømerking på blant annet mange forbruksprodukter. Dermed gir svanemerking av fond også en god rettesnor for dem som ønsker å investere pengene sine på en mer samfunnsansvarlig måte.

Alle KLPs fond utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer. Men svanemerkede fond tar dette et skritt videre. Fondet KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar investerer for eksempel i selskaper som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. I tillegg investerer fondet overhodet ikke i fossil energi, våpen og tobakk.

Ifølge finansportalen.no, som er Forbrukerrådets tjeneste for å sammenligne priser på blant annet bank- og sparetjenester, er 6 av de 10 billigste aksjeindeksfondene fra KLP. Fond fra leverandøren som er svanemerket, har de samme prisene som sitt tilsvarende indeksfond.

– KLP har en lang tradisjon med å levere gode indeksfond med lave kostnader. Dette fortsetter tradisjonen med et globalt bærekraftig fond som følger indeks tett uten at fondets forventede avkastning og risiko endres vesentlig, sier Bergan.

To av fem nordmenn plasserer penger i aksje- og rentefond, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Det tilsvarer rundt 1,7 millioner nordmenn over 18 år og er den høyeste andelen siden den årlige målingen startet i 2001.

Denne andelen har økt med fire prosentpoeng fra i fjor og det er kvinnene som står for den største økningen. Nordmenn sparer i snitt 926 kroner per måned i fond.

– Det er gledelig å se at så mange ser fordelene ved å spare i verdipapirfond. Skal du få langsiktig meravkastning på sparepengene dine er verdipapirfond det tryggeste og enkleste valget, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Gir god avkastning

20 prosent velger fond hovedsakelig på grunn av fondets bærekraftprofil. Interessen for bærekraftige fond er størst blant kvinner. Kvinners andel er 19 prosent mot menns andel på 12 prosent. Andelen som har valgt et bærekraftig fond, er størst i aldersgruppen 40-49 år.

Leder Jeanett Bergan for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning sier at bærekraftige fond investerer bare i selskaper som er gode på samfunnsansvar.

- For eksempel er aksjefondet KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar fossil- og våpenfritt. En bonus på toppen er at fondet også kan vise til veldig god avkastning, sier Bergan.

Fondet som Bergan trekker frem er svanemerket. Ifølge stiftelsen bak miljømerket betyr det at slike merkede fond aktivt velger selskaper med en mer bærekraftig profil, og unngår å investere i de verste selskapene. I tillegg skal slike fond være åpne om hvilke selskaper de investerer i, hvordan de jobber med bærekraft og utøve aktivt eierskap.

Bergan sier at svanemerkede fond ikke bare gjør det bra under oppgangstider, men har gjort det også under koronakrisen. Årsaken til det sier hun ligger i at de selskapene som er utelukket gjerne gjør det dårligere enn resten av markedet, men også at de selskaper som er gode på samfunnsansvar har gjort det bedre.

Spar langsiktig

En viktig grunn til at mange velger fond, er at dagens bankrente gjør at pengene blir mindre verdt. Leder for fond i KLP Kapitalforvaltning, Ann-Elisabeth Tunli Moe sier at mange nordmenn har blitt oppmerksom på det og tar innover seg at det kan være lurt å spare litt ekstra til pensjonisttilværelsen.

- Vi lever lengre og mange ønsker å ta grep om egen sparing. Sparing i fond egner seg for deg som ønsker høyere avkastning enn du får i banken. Verdien av aksjefond svinger opp og ned. Du bør derfor ha et tidsperspektiv på minst ti år, sier hun.

Sparer du i fond tar du del i verdiskapningen i den delen av næringslivet som er børsnotert gjennom plasseringer i mange ulike selskaper. Fondssjefen anbefaler å opprette en månedlig spareavtale. Fordelen med å opprette en månedlig spareavtale er at da kjøper du fondsandeler til en god gjennomsnittspris. 

- Du sparer jevnt og øker muligheten for god avkastning i fremtiden. Opprett månedlig sparing i et globalt indeksfond, og tenk at det ikke er dine penger. Lar du årene gå, får du et bra bidrag til ditt sparemål, sier Tunli Moe og legger til:

- Du må tåle at verdien på sparepengene dine svinger på veien til sparemålet. Lang sparehorisont bidrar til å redusere risikoen for tap, sier Tunli Moe.

Kostnader spiser av avkastningen

Ann-Elisabeth Tunli Moe har lang fartstid i fondsbransjen. Hun sier at du ikke trenger å kunne så mye om fondssparing for å begynne å spare i fond. Du bør stille deg selv spørsmålet: Hvor stor buffer trenger du? Hvor mye kan du sette av til langsiktig sparing og hvilken risiko vil du ta på disse sparepengene?

Kostnader er et viktig element ved valg av aksjefond. Det er dumt å betale for mye. Fond med høye kostnader spiser opp store deler av avkastningen din.

- Hvilke fond bør en småsparer som ønsker å spare langsiktig velge?

- Gjør det enkelt. Et indeksfond som investerer i selskaper over hele verden bør derfor være grunnpilaren i fondssparingen din. For de som ønsker et fond som investerer i mer bærekraftige selskaper kan de velge et svanemerket aksjefond, sier Tunli Moe.