Oslo børs

Koronaviruset og finansmarkedene

Den globale koronapandemien påvirker samfunnet på mange områder. Mange næringer er hardt rammet og går en usikker fremtid i møte. 2020 blir uten tvil et meget vanskelig år for verdensøkonomien.

Tiltak mot smittespredning som reiseforbud, karantener, forsamlings- og portforbud reduserer den økonomiske aktiviteten raskt og dramatisk.

Kjøp og/eller behold aksjer

Gitt at krisen blir kortvarig, og at verdensøkonomien normaliserer seg i løpet av 2021, så er svaret enkelt – de som har mulighet til det bør kjøpe aksjefond, og andre bør iallfall beholde aksjefondene de allerede har. Renten på sikre investeringer er meget lav, så alternativet til aksjer er dårlig. Selv med en global lavkonjunktur som varer i flere år, så er det lett å «regne hjem» aksjekursene. Man må derfor være veldig negativ til verdensøkonomien for ikke nå å foretrekke aksjer foran sikre investeringer. Hvis man har et langsiktig (5-10 år) perspektiv på investeringene, så bør man derfor ha is i magen. Dette kan være en kjøpsmulighet for de med penger i banken. Å fase bankinnskudd gradvis inn i aksjemarkedet kan være en god idé.

Børsfall og svekket krone

Finansmarkedene ble for alvor oppmerksom på omfanget av pandemien i februar. Til å begynne med var det særlig den kinesiske børsen som falt, men i slutten av februar begynte også aksjemarkedene i USA og Europa å stupe. Fra midten av februar til slutten av mars falt aksjebørsene i USA, Europa og Norge rundt henholdsvis 22, 26 og 24 prosent målt i lokal valuta. I tillegg har den norske kronen svekket seg sterkt mot dollar og euro, så utviklingen på Oslo Børs er mye verre målt i dollar eller euro.

Det betyr at fond som ikke er valutasikret, som KLP AksjeGlobal Indeks V og KLP AksjeVerden Indeks, har hatt en bedre utvikling enn valutasikrede fond som KLP AksjeGlobal Indeks IV. Hvis kronen styrker seg igjen, vil de valutasikrede fondene gi en bedre avkastning enn de tilsvarende usikrede fondene. Fondet KLP Framtid, som mange bruker i sin IPS-sparing, er tilnærmet valutanøytralt. Det vil si at ca. halvparten av fondet er valutasikret og den andre halvparten ikke er det.

Fallet i aksjemarkedene var mye større for en drøy uke siden. Det amerikanske aksjemarkedet var opp over 17 prosent siste uken i mars. Det er tydelig at finansmarkedene for øyeblikket tror at smitteverntiltakene virker, og at de økonomiske stimulansepakkene vil redde oss fra en dyp og langvarig depresjon. Alle er klar over at 2020 blir svært dårlig, men oppfatningen er i økende grad at vi vil se en gradvis normalisering utover sommeren og høsten. Usikkerheten er imidlertid fortsatt meget stor.

Rentefond

Krisen rammet også noen av rentefondene, men naturligvis i mindre grad enn aksjefondene.  Økonomiske nedgangstider øker sannsynligheten for at selskaper går konkurs. De som har lånt ut penger til selskapene risikerer i så fall ikke få tilbake alt de har lånt ut. Denne økte risikoen fører igjen til at prisene på selskapsobligasjoner faller, og at andelene i rentefondene blir mindre verdt. Kursen på KLP Obligasjon Global II falt med rundt 14 prosent fra 6. til 23. mars. Etter dette har andelskursen igjen steget med rundt 7 prosent.

Lav lønnsomhet i næringslivet

Myndighetstiltakene i verden har vært sterke. Det ser ut til at de fleste aksepterer nødvendigheten av dette, men myndighetene vil fortløpende måtte gjøre nytte-kostnadsanalyser av tiltakene. Nedstengningen av samfunnet koster mye, og dette medfører også tap av menneskeliv. Sannsynligvis vil nytte-kostnadsanalysene vise at tiltakene gradvis bør lettes utover våren, men livet er nok ikke tilbake til det normale denne sommeren. Etter hvert som smitteverntiltakene blir mindre strenge, kommer den økonomiske aktiviteten gradvis til å ta seg opp igjen. Lønnsomheten i næringslivet vil opplagt være elendig i første halvår, men trolig litt mindre dårlig i andre halvår. I 2021 vil næringslivet trolig fortsatt slite med ettervirkninger av krisen, men situasjonen vil nærme seg det mer normale.

Les også

KLP Kapitalforvaltning. Ann-Elisabeth Tunli Moe. Foto: Roar Grønstad/KLP
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Børsene raser – dette bør du gjøre med aksjefondene dine

Det er lett å la seg rive med når frykten råder aksjemarkedene. Hva bør du gjøre: Selge, sitte stille eller kjøpe?

20.03.20