Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

KLP lanserer Norges første svanemerkede fond

Fondet er et bredt sammensatt aksjefond som både er fossilfritt og som kun investerer i selskaper som scorer godt innen samfunnsansvar.

- Vi gleder oss veldig over at vi kan lansere Norges første svanemerkede aksjefond. Fondet investerer i de selskapene som scorer godt på samfunnsansvar, og har enda strengere ekskluderingskriterier enn øvrige KLP-fond for fossil energi og våpen. I tillegg så har fondet et forvaltningshonorar på bare 0,32 prosent, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Fondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar investerer i selskapene som scorer høyt på samfunnsansvar og selger seg ut av selskapene som scorer dårlig.  Samtidig unngår det investeringer i fossil energi, våpen, tobakk og selskap som bryter internasjonale normer.

For å score høyt på samfunnsansvar må selskapene være ranket blant den beste tredjedelen når det gjelder å håndtere forhold knyttet til miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter, korrupsjon og etikk. Selskapenes score sammenlignes med andre selskaper innen samme sektor og geografiske region. Fondet er investert i 750 selskaper.

- Vi vet at fondet et etterspurt. Det vil passe best for kunder som vil ha et bredt globalt bærekraftig fond som følger indeks tett uten at fondets forventede avkastning og risiko endres vesentlig, sier Thornes.

Lave kostnader

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar har et årlig forvaltningshonorar på 0,32 prosent. Minsteinnskudd i fondet er 3000 kroner. Det er også mulighet for månedlig sparing fra 500 kroner per måned.

Fondet styrker KLPs bærekraftprofil ytterligere

Siden 2002 har KLP hatt en ansvarlig investeringsstrategi for å bidra til langsiktig verdiskapning og bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet at 185 selskaper er ekskludert fra KLPs investeringer på grunn av selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer.

- Vi ønsker at kundene skal få et bærekraftig alternativ for langsiktig sparing. Derfor velger vi å investere mer i de selskapene som er godt posisjonert i forhold til de globale utfordringene vi står overfor og driver virksomheten på en mer samfunnsansvarlig måte, sier Sverre Thornes.

KLP besluttet nylig å øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året de neste tre årene. De klimavennlige investeringene vil være innen fornybar energi, kommunelån, grønne obligasjoner og miljøbygg i eiendomsporteføljen.