Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning
Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

KLP har presset prisene i fondsmarkedet i 20 år

12. mars var det 20 år siden KLP begynte å tilby aksjefond. I årene siden har vi bidratt til å presse prisene nedover til kundenes fordel. Dette har vært populært.

Vi har hele tiden hatt en filosofi om at vi aldri skal ta mer for å forvalte pengene enn vi trenger. Helt siden starten har vi vært ledende på lave forvaltningshonorarer.

Ståle Øksnes, direktør fond KLP Kapitalforvaltning

Forvaltningskapitalen har vokst fra et par hundre millioner kroner ved utgangen av 1999 til ca. 70 milliarder kroner i 2019.

Lar markedet ta del i pensjonsfond

KLP Fondsforvaltning så dagens lys i 1998, og dette ble starten på forvaltning av både aksje- og rentefond i KLP. Det første aksjefondet -  KLP AksjeNorge - ble startet 12. mars 1999, altså for 20 år siden.

- Jeg mener faktisk en av fordelene våre er at vi ikke lager fondene for markedet. Vi lager fond vi selv skal investere pensjonspenger i og lar flere få ta del i dem. Det tror jeg gjør at vi tilbyr veldig gode fond, sier Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning.

- Det er heller ikke så stor merkostnad å la flere ta del, og vi har hele tiden hatt en filosofi om at vi aldri skal ta mer for å forvalte pengene enn vi trenger. Helt siden starten har vi vært ledende på lave forvaltningshonorarer, sier Øksnes.

Da KLP AksjeNorge ble lansert hadde fondet et årlig forvaltningshonorar på 1,8 prosent, mens snitthonoraret blant andre fond den gangen var på omtrent 2,5 prosent. Noen år senere reduserte vi honoraret til 1,2 prosent. I 2011 reduserte vi prisen videre til 0,75 prosent.

- KLP har lenge vært i front for å presse kostnadene på forvaltningshonorar ned. KLP er glad for at andre fondsleverandører nå følger etter og kutter prisene på fond. Vi mener at kundene har blitt melket av fondsbransjen i mange år, sier Øksnes.

Ledende på indeksfond – grunnpilaren i fondssparingen

Det første fondet er et aktivt aksjefond, men det som har gjort KLP markedsledende er indeksfondene. KLPs indeksfond står for rundt to tredjedeler av det norske indeksfondsmarkedet. Disse fondene er priset fra 0,2 til 0,3 prosent i årlig forvaltningshonorar.

– KLP mener aktive aksjefond er krydder i en portefølje. Indeksfond med lave kostnader bør være grunnpilaren i fondssparingen din, sier Øksnes.

Se hvilke fond vi tilbyr eller ta vår fondsveileder

God avkastning med 20-åringen

- De kundene som har hatt sparepengene i fondet siden oppstarten har fått veldig god avkastning. Dette viser at langsiktighet lønner seg, sier Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning.

KLP AksjeNorge forvaltes av John Harald Henriksen, Niklas Hallberg og Synnøve Gjønnes. Fondet har hatt en avkastning på 566 prosent siden starten for 20 år siden, noe som tilsvarer ti prosent avkastning per år.

- Vi forsøker å finne selskaper som har langsiktig bærekraftige forretningsmodeller med gode vekstmuligheter, sier de tre forvalterne.

- De må ha god ledelse som er opptatt av å skape verdier for aksjonærene, og aksjen må være fornuftig verdsatt i forhold til markedets forventninger. Vi forsøker å skape meravkastning gjennom å investere i disse, og også unngå å investere i selskaper som vi mener er overpriset eller hvor vi ikke tror på inntjeningsforventningene, sier porteføljeforvalter John Harald Henriksen i KLP Kapitalforvaltning, som har vært forvalter av fondet siden 2007.

Interessante artikler

Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

KLP presser ned andres fondspriser

KLP er glad for at DNB nå går ut og kutter kostnadene for å ha et fond. – Vi har lenge vært i front for å presse kostnadene ned, sier administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning.

04.06.19

Håvard Gulbrandsen - administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen - administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

Kraftig økning for indeksfond

Norske personkunder øker sin sparing i indeksfond og kvitter seg med aktive aksjefond. Innføringen av aksjesparekonto og fokus på kostnader er sannsynlige årsaker til denne utviklingen.

04.06.19

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

KLP lanserer Norges første svanemerkede fond

Fondet er et bredt sammensatt aksjefond som både er fossilfritt og som kun investerer i selskaper som scorer godt innen samfunnsansvar.

04.06.19