KLP Kapitalforvaltning. Ann-Elisabeth Tunli Moe. Foto: Roar Grønstad/KLP
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Børsene raser – dette bør du gjøre med aksjefondene dine

Det er lett å la seg rive med når frykten råder aksjemarkedene. Hva bør du gjøre: Selge, sitte stille eller kjøpe?

Korona-pandemien gir blodrøde tall i verdens finansmarkeder. Siden midten av februar er aksjebørsene i USA, Europa og Norge ned mellom 25 og 38 prosent. Det store spørsmålet er; hva bør du gjøre med sparepengene i denne situasjonen?

- Hold deg til den opprinnelige planen din. Husk at du gikk inn i aksjefond for å spare langsiktig. Sparer du i fond tar du del i verdiskapningen i den delen av næringslivet som er børsnotert gjennom plasseringer i mange ulike selskaper, sier Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Hun sier at det er uro og frykt som skaper aksjemarkeder i fritt fall og at vi står foran en ny finanskrise.

- Det blir spennende å se hvor store ringvirkninger korona-pandemien får for verdensøkonomien og for selskapenes inntjening. Heldigvis kom myndighetene raskt på banen med krisepakker for å stimulere økonomien, sier Tunli Moe.

Langsiktighet lønner seg

Aksjefond vil svinge i verdi og er derfor en risikabel spareform, men du kan over tid forvente å få høyere avkasting enn andre spareformer. Under finanskrisen i 2008 falt verdens aksjemarkeder med opptil 50 prosent.

- De som ikke solgte da har en meget god avkastning i dag. Det lønner seg å tenke langsiktig og ha is i magen i turbulente aksjeår. Du må tåle at verdien på sparepengene dine svinger på veien til sparemålet. Derfor anbefaler vi en tidshorisont på fem til ti år for aksjefond. Lang sparehorisont bidrar til å redusere risikoen for tap, sier Tunli-Moe.

- Kan det være et godt tidspunkt å kjøpe eller starte en spareavtale?

– Ja, hvis du har et langsiktig perspektiv på sparingen kan det være et veldig gunstig tidspunkt å starte en langsiktig spareavtale.

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto. Vanligvis med månedlige trekk.

- Ved å opprette en månedlig spareavtale kjøper du fondsandeler til en god gjennomsnittspris. Du sparer jevnt og øker muligheten for god avkastning i fremtiden. Opprett månedlig sparing i et globalt indeksfond, og tenk at det ikke er dine penger. Lar du årene gå, får du et bra bidrag til ditt sparemål, sier Tunli Moe.

KLPs fondssjef legger til at det kan være et gunstig tidspunkt å øke investeringene i aksjefond for de som har penger stående disponibelt på bankkonto, men presiserer at man da bør fordele fondskjøpene over tid slik at man ikke går inn med alle sparepengene på en gang.

Dumt å betale for mye

Kostnader er et viktig element ved valg av aksjefond. Det er dumt å betale for mye. Fond med høye kostnader spiser opp store deler av avkastningen din.

- Et indeksfond som investerer i selskaper over hele verden bør derfor være grunnpilaren i fondssparingen din.

Les også

Oslo børs

Koronaviruset og finansmarkedene

Den globale koronapandemien påvirker samfunnet på mange områder. Mange næringer er hardt rammet og går en usikker fremtid i møte. 2020 blir uten tvil et meget vanskelig år for verdensøkonomien.

01.04.20

Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Adm. dir. Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning. Foto: KLP

KLP kutter fondsprisene

En rekke fond blir billigere for alle KLPs fondskunder.

10.10.19

Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

KLP lanserer nye svanemerkede fond – kutter prisen

De nye svanemerkede fondene tilbys til samme lave pris som KLPs øvrige fond. I forbindelse med oppstarten av fondene investerer KLP tilsammen 2,8 milliarder kroner i de fire nye fondene.

29.10.19