Jeanett Bergan

Svanefondet fyller to år

KLPs første svanemerkede fond, KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar har vokst fra 500 millioner til 1,9 milliarder kroner. - Fondet investerer bare i selskaper som er gode på samfunnsansvar, det er fossil- og våpenfritt og det er like billig som våre øvrige fond, sier Jeanett Bergan i KLP Kapitalforvaltning.

Siden oppstart kan KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar vise til en avkastning på 35,3 prosent, mens referanseindeksen har en avkastning på 28,2 prosent i samme periode.

- Vi er veldig stolte av dette fondet. Fondet investerer bare i selskaper som er gode på samfunnsansvar, det er fossil- og våpenfritt og det er like billig som våre øvrige fond. Bonusen på toppen er at fondet også har gjort det veldig bra finansielt, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

- Det som også er interessant er at fondet både har gjort det bra i oppgangstider, men også nå under krisen. Det som har bidratt til at fondet ligger foran referanseindeksen er både hva som er utelukket, men også at de selskaper som er gode på samfunnsansvar har gjort det bedre. Dette fondet finansiere det som er bra, bidrar til klimaomstilling og det tjener vi rett og slett litt mer penger på, sier Bergan.

Første svanemerkede fondet i Norge

Fondet har 1700 kunder. Blant de mer profilerte kundene har Redd Barna valgt KLPs svanemerkede fond for sin pensjonssparing. Fondet har et karbonavtrykk som er over 60 prosent lavere enn markedet og en ESG-ranking i det absolutte toppsjiktet basert på MSCI data.

12. juni 2018 lanserte KLP det første svanemerkede fondet i Norge. Fondet investerer i selskapene som jobber godt med samfunnsansvar og selger seg ut av selskapene som ikke gjør det.

Svanemerket er et veletablert merkenavn i Norden, og kriteriene passer godt med KLPs verdier. Det er et godt alternativ for dem som ønsker å investere pengene sine på en mer samfunnsansvarlig måte.

Alle KLPs fond utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer, men dette fondet tar dette et skritt videre. Fondet investerer i selskaper som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. I tillegg investerer fondet overhodet ikke i fossil energi, våpen og tobakk.

– KLP har en lang tradisjon med å levere gode indeksfond med lave kostnader. Dette fortsetter tradisjonen med et globalt bærekraftig fond som følger indeks tett uten at fondets forventede avkastning og risiko endres vesentlig, sier Bergan.