Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

KLP lanserer nye svanemerkede fond – kutter prisen

24.09.19

De nye svanemerkede fondene tilbys til samme lave pris som KLPs øvrige fond. I forbindelse med oppstarten av fondene investerer KLP tilsammen 2,8 milliarder kroner i de fire nye fondene.

KLP Mer Samfunnsansvar er en familie med fem fond; tre aksjefond og to rentefond. KLP Mer Samfunnsansvar er fossil- og våpenfrie og investerer bare i selskaper som blir rangert høyt på samfunnsansvar.

- Å ta samfunnsansvar skal ikke koste mer. Derfor har vi også redusert prisen på det eksisterende fondet og tilbyr nå alle KLPs svanemerkede fond til samme pris som tilsvarende indeksfond. Vi ønsker at kunden enkelt kan velge å spare i fond som prioriterer de mest samfunnsansvarlige selskapene, sier Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning.

Først med svanemerket fond

Fondene følger videre KLP-listen og utelukker de samme selskapene som KLP har utelukket for alle investeringer og fond. Dette innebærer at selskaper involvert i kull og oljesand, tobakk, alkohol, pengespill og pornografi også er utelukket fra fondene. Det samme gjelder selvsagt selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade, uakseptable arbeidsforhold, menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon. I tillegg til de krav som stilles for svanemerket til hva som tillates inkludert i fondet er det ytterligere krav til utøvelse av eierskap og dialog med selskaper, åpenhet, rapportering og kvalitet i gjennomføringen av forvaltningen.

- De strenge krav som stilles for svanemerking gjør at kunder kan være trygge på produktets kvalitet og bærekraftsprofil. Vi håper fondsfamilien blir attraktive pensjons- og spareprodukter som bidrar til å flytte kapitalen fra fossilt til mer samfunnsansvar, sier Gulbrandsen.   

- KLP er opptatt av samfunnsansvar i alle deler av vår forvaltning av pensjon for kommune- og helse-Norge. Vi leverer en trygg og konkurransedyktig pensjon og styrer kapitalen i en retning som bidrar til en samfunnsansvarlig utvikling. Da er det hyggelig å kunne invitere også eksterne kunder inn for å sammen med oss investere i et samfunnsansvarlig alternativ, sier Aage Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP.

I juni 2018 var KLP den første i Norge til å tilby et svanemerket fond. Nå kan vi også tilby en fullverdig spareprofil med fem svanemerkede fond.

Her er prisene for de fem nye svanemerkede fondene:

  • KLP AksjeGlobal Mer samfunnsansvar 0,18 prosent
  • KLP AksjeGlobal Mer samfunnsansvar (valutasikret) 0,23 prosent
  • KLP AksjeNorden Mer samfunnsansvar 0,18 prosent
  • KLP Obligasjon Global Mer samfunnsansvar 0,20 prosent
  • KLP Obligasjon 1 år Mer samfunnsansvar 0,10 prosent

Les mer om våre svanemerkede fond her.

KLP har lang historikk for å tilby indeksfond til lave priser. Med svanemerkede fond blir sparepengene dine investert med enda sterkere samfunnsanskriterier til samme lave pris som våre andre fond.

Svanemerket er fornøyd med at KLP utvidere familien av svanemerkede fond.

- Målet vårt er å redusere den samlede miljøbelastningen fra produksjon og forbruk. Det er et enormt potensial i å bidra til en grønnere finansbransje ved å motivere banker, pensjonskasser og investeringsfond til å investere i bærekraft. Derfor er det strålende at en stor, norsk aktør som KLP nå utvider porteføljen med flere svanemerkede fond, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket.

Fakta om KLP og bærekraft

Siden 2002 har KLP hatt en ansvarlig investeringsstrategi for å bidra til langsiktig verdiskapning og samfunnsansvarlig utvikling. Det innebærer blant annet at mer enn 200 selskaper er ekskludert fra KLPs investeringer på grunn av selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fakta om Svanemerket

Svanemerket har vært Nordens offisielle miljømerking i snart 30 år. For å bli godkjent som et svanemerket fond må fondet være fritt for våpen og fossile energi selskaper, unngår investeringer i selskaper assosiert til alvorlig miljøskade, uakseptable arbeidsforhold, menneskerettighetsbrudd og korrupsjon, samt at fondet investerer i selskaper som er rangert høyt på samfunnsansvar, utøver eierskap, har dialog med selskaper, praktiserer åpenhet og rapporterer, samt kan dokumentere tilfredsstillende kvalitet i forvaltningen.

For mer informasjon kontakt:

Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør KLP Kapitalforvaltning. Tlf 913 44 948
Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. Tlf 920 38 589

Interessante artikler

Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning
Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

KLP har presset prisene i fondsmarkedet i 20 år

04.06.19

12. mars var det 20 år siden KLP begynte å tilby aksjefond. I årene siden har vi bidratt til å presse prisene nedover til kundenes fordel. Dette har vært populært.

Marte Siri Storaker rådgiver KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker rådgiver KLP Kapitalforvaltning

Gode valg og økonomisk avkastning

01.10.21

Svanemerket er et kjent symbol på produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Nå kan du investere pensjonssparing eller sparepenger i et svanemerket fond.

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP
Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

KLP lanserer Norges første svanemerkede fond

04.06.19

Fondet er et bredt sammensatt aksjefond som både er fossilfritt og som kun investerer i selskaper som scorer godt innen samfunnsansvar.