Oslo børs

Hvorfor går det så bra i aksjemarkedene?

Da covid-19-pandemien traff oss i fjor vinter, stupte både aksjemarkedene og aktiviteten i verdensøkonomien. De fleste oppfattet aksjemarkedsfallet som en rasjonell markedsreaksjon – det er bråstopp i økonomien og aksjemarkedene skal naturligvis falle mye.

I slutten av mars 2020 begynte imidlertid aksjemarkedene å stige, og oppgangen har fortsatt nesten uavbrutt fram til i dag. Vi ligger i dag godt over nivåene fra januar 2020. Denne utviklingen har vært overraskende for de fleste. Hvordan kan det ha seg at vi setter aksjekursrekorder mens pandemien herjer?

Ekstraordinær støtte

Fallet i økonomisk aktivitet i 2020 (globalt BNP falt omtrent 3,3 prosent) var det verste i manns minne, men det kunne gått atskillig verre. IMF (Det internasjonale pengefondet) anslår at fallet ville blitt tre ganger større uten ekstraordinær støttende penge- og finanspolitikk. Sentralbankene tilførte likviditet og reduserte styringsrentene. Underskuddene på statsbudsjettet i USA og flere andre land nådde astronomiske nivåer. Det virker som om finansmarkedene iallfall i begynnelsen undervurderte myndighetenes handlekraft. De ofte utskjelte elitene gjør av og til noe riktig.

Estimert vekst i Europa på inntil 4,4% i år

Utsiktene for 2021 og 2022 er usikre, men det ser bra ut. IMF anslår at den globale veksten vil øke til 6,0 prosent i inneværende år og 4,4 prosent til neste år. Estimatene for BNP i USA i 2024 er høyere nå enn de var i begynnelsen av 2020. Kina surfet gjennom krisen med vekst på 2,3 prosent i 2020, og oppturen i år og neste år blir derfor mer «moderat» med vekst på henholdsvis 8,4 og 5,6 prosent. I det gamle Europa går det som vanlig ikke like bra. Fallet i 2020 var dypt, og den økonomiske innhentingen går tregere. Likevel estimerer IMF veksten i euroområdet til henholdsvis 4,4 og 3,8 prosent i år og neste år. Samtidig ser det ut til at sentralbankene vil holde rentene lave lenge. Sterk økonomisk vekst og lave renter er naturligvis en gullkantet kombinasjon for aksjer.

Vaksinen kan ha effekt

Massevaksinering er det som skal normalisere verden. Vinteren 2020 trodde de fleste at det ville ta lang tid å utvikle og produsere effektive vaksiner. De fleste antok at massevaksinering først kunne skje mot slutten av 2021. Vi ble imidlertid positivt overrasket, og produksjonen av vaksiner gikk mye raskere enn ventet. Aksjemarkedene ser alltid framover og utover høsten 2020 begynte markedene å ta dette innover seg. Den mislikte legemiddelindustrien gjør av og til nytte for seg.

God avkastning på lang sikt

På lang sikt er det teknologisk framgang og tilhørende økt produktivitet som skaper vekst. Det virker som om vi nå er inne i periode med utbredt teknologioptimisme. Særlig alt som har med grønn energi har slått veldig godt an i aksjemarkedene. Tiden vil vise om begeistringen er berettiget, men det er ikke umulig at vi går mot en framtid med ren, rikelig og billig energi. Det vil i så fall være bra for både kapitalister og menneskeheten generelt. Det er vanskelig å spå utviklingen i aksjemarkedene på kort sikt, men langsiktig sparing i brede aksjefond vil etter all sannsynlighet gi god avkastning.

Interessante artikler

Utenlandsk valuta, penger. Euro.

Er det kriminelle som tjener de store pengene i aksjemarkedet?

06.04.21

De fleste av dere har sikkert sett TV-serien Exit, der åpenbart kriminell virksomhet gjør de involverte veldig rike på veldig kort tid. Millioner av kroner flyttes som småpenger og gevinstene fører til et liv i sus og rus.

 

Finans_Okonomi_eierskap_sparing_valuta

Utsiktene for 2021

29.03.21

Aksjemarkedene er preget av at sentralbankene møtte koronakrisen ved å føre en meget ekspansiv pengepolitikk. Dette drev rentene på sikre investeringer ytterligere nedover fra allerede lave nivåer, og aksjer som investeringsobjekt ble mer attraktivt.

Marte Siri Storaker rådgiver KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker rådgiver KLP Kapitalforvaltning

Gode valg og økonomisk avkastning

04.05.21

Svanemerket er et kjent symbol på produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Nå kan du investere pensjonssparing eller sparepenger i et svanemerket fond.