Marte Siri Storaker rådgiver KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker rådgiver KLP Kapitalforvaltning

Gode valg og økonomisk avkastning

Svanemerket er et kjent symbol på produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Nå kan du investere pensjonssparing eller sparepenger i et svanemerket fond.

Fakta

Svanefond må oppfylle følgende kriterier:

  • Ekskludering: Skal unngå å investere i fossil energi, våpen, tobakk, selskaper som bryter med regler om menneskerettigheter, miljøregelverk og korrupsjon.
  • Inkludering: 90% av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance (ESG)-analyse. Minst 50% av fondets portefølje skal bestå av selskaper som har fått en god karakter i ESG.
  • Åpenhet og eierskap: Skal ha åpenhet om hvilke selskaper det investerer i, hvordan de jobber med bærekraft og utøve aktivt eierskap.

Kilde: svanemerket.no

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Her kan du kjøpe andeler i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, Norges første Svanemerkede fond.

Kjøp fond

KLP har lansert det første svanemerkede fondet i Norge. Fondet investerer i selskapene som jobber godt med samfunnsansvar og selger seg ut av selskapene som ikke gjør det.

–Svanemerket er et veletablert merkenavn i Norden, og kriteriene passer godt med KLPs verdier. Det er et godt alternativ for dem som ønsker å investere pengene sine på en mer samfunnsansvarlig måte, sier rådgiver ansvarlige investeringer Marte Siri Storaker i KLP Kapitalforvaltning.

Alle KLPs fond utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer, men dette fondet tar dette et skritt videre. Fondet investerer i selskaper som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. I tillegg investerer fondet overhodet ikke i fossil energi, våpen og tobakk.

–KLP har en lang tradisjon med å levere gode indeksfond med lave kostnader. Dette fortsetter tradisjonen med et globalt bærekraftig fond som følger indeks tett uten at fondets forventede avkastning og risiko endres vesentlig, sier Storaker.

Bærekraftige investeringer

Fondet oppfyller Svanemerkets kriterier om å investere i selskaper som tar samfunnsansvar på alvor. Kriteriene fondet skal følge ligger offentlig tilgjengelig, det gjør også listen over hvilke selskaper fondet er investert i, slik at det er enkelt å finne ut hva fondet står for. Hvert år skal det derfor lages en rapport om hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.

–Det handler i bunn og grunn om at vi ønsker å gi kundene en mulighet til å spare i et fond som prioriterer de beste selskapene, sier Storaker. Vi opplever at mange kunder har lyst til at sparepengene skal bidra til noe mer enn avkastning, legger hun til.

Aktive eiere

KLP bruker sin kapital og sitt eierskap til å påvirke selskapene i fondet til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

–I dette fondet sikrer vi at pensjonsmidler og sparepenger investeres i selskaper som oppfyller Svanemerkets kriterier, selskaper som driftes godt og har samfunnsansvar på agendaen, sier Marte Siri Storaker.

KLPs Svanemerkede fond heter AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og ble lansert 12. Juni.

Mer informasjon om det nordiske svanemerket finner du på nordic-ecolabel.org