Pensjonsutbetaling, datoer og skatt

Utbetalingsdatoer i KLP

Datoene gjelder samtlige pensjonsordninger i KLP:

MånedUtbetalingsdato
Januar19.01.2017
Februar17.02.2017
Mars17.03.2017
April19.04.2017
Mai12.05.2017
Juni *19.06.2017
Juli19.07.2017
August17.08.2017
September19.09.2017
Oktober19.10.2017
November17.11.2017
Desember **13.12.2017

* Det blir ikke trukket skatt av uførepensjon på utbetalingen i juni.
** Det blir ikke trukket skatt for utbetaling av pensjon fra KLP i desember. Uførepensjon har andre skatteregler og blir derfor trukket halv skatt. Personer som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge vil også bli trukket i desember.

 

Skattekort / endring av skatt

Du trenger ikke å sende skattekort til KLP. KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Du kan se og øke skattetrekket på Min Side.

Dine pensjonsutbetalinger

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra KLP finner du på Min Side.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse.

 • Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.
 • Hvordan du mottar bankmeldingen er avhengig av din personlige avtale med din bank. Du vil mest sannsynlig ikke motta bankmeldingen per post dersom du har nettbank.
 • Meldingen du mottar fra banken skal inneholde informasjon om hva bruttopensjon, skattetrekk og nettopensjon utgjør. I enkelte tilfeller kan det ta opp til halvannen uke etter overføring til konto før du mottar bankmeldingen per post. Dette er avhengig av din personlige bankforbindelse.
 • Du må ta kontakt med banken for å høre om pengene er kommet på konto før du etterlyser penger fra KLP.

 

Pensjonsutbetalinger - bosatt i utlandet

Dersom du har en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode er gebyret 30 kroner per måned. Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto er gebyret 100 kroner per måned.

Du kan laste ned skjema for bankopplysninger til utenlandsk bankkonto her.

Skattetrekk ved etterbetaling av pensjon

Etterbetaling av pensjon for inneværende år

Hvis du får etterbetalt pensjon fra KLP som gjelder inneværende år, trekker vi skatt etter den prosentsatsen du har på skattekortet ditt. Unntaket er hvis du har tabelltrekk hos KLP – da bruker vi del 2 av skattekortet på etterbetalingen.

Etterbetaling av pensjon for tidligere år

Hvis du får etterbetalt pensjon fra KLP som gjelder tidligere år, trekker vi skatt slik:

 • Uførepensjon fra KLP: 44 prosent (40 prosent for personer som skatter til Finnmark eller deler av Troms)
 • Andre ytelser fra KLP: 32 prosent (28 prosent for personer som skatter til Finnmark eller deler av Troms)

Dette gjelder ikke hvis du betaler kildeskatt. Da trekker vi skatt etter den prosentsatsen du har på skattekortet – som regel 15 prosent. Er du skattepliktig til Svalbard, trekker vi 16,2 prosent skatt hvis du får etterbetalt uførepensjon, og 13,1 prosent hvis du får etterbetalt andre ytelser.

Det er Skatteetaten som fastsetter satsene for skatt på etterbetaling av pensjon. KLP og andre som utbetaler pensjon er pålagt å bruke disse satsene.  

 

 

Dine plikter

Dine plikter

Du har en selvstendig plikt til å melde fra til KLP om endringer som kan få betydning for din pensjon. Alle meldinger til KLP må gjøres skriftlig.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Mottar du midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra KLP må du melde fra til KLP hvis:

 • din arbeidsinntekt eller stillingsprosent endres
 • du blir innmeldt i en annen offentlig tjenestepensjonsordning
 • det skjer endringer i ytelser du får fra folketrygden, eller du blir innvilget en ny folketrygdytelse
 • din helsetilstand endrer seg

Alderspensjon

 • Mottar du 100 % alderspensjon fra KLP, må du melde fra til KLP hvis du jobber i stilling som gir deg rett til medlemskap.
 • Mottar du delvis alderspensjon fra KLP, må du melde fra til KLP hvis stillingsprosenten din endrer seg.
 • Du må melde fra om det skjer endringer i din ytelse fra folketrygden, eller dersom du blir innvilget en ny ytelse fra folketrygden. Du trenger ikke å melde fra om at du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år. 

AFP

Mottar du hel eller delvis AFP, skal du gi KLP tilbakemelding dersom du begynner å jobbe, eller øker din stillingsprosent.

Etterlattepensjon

 • Inngår du nytt ekteskap har du ikke lenger rett til ektefellepensjon fra KLP. Du må derfor melde fra skriftlig til KLP ved inngåelse av nytt ekteskap.
 • Hvis pensjonen din er samordnet med ytelser fra folketrygden, må du melde fra til KLP om endringer i folketrygdytelsen.
 • Du må melde fra hvis det skjer endringer i din inntekt, eller du blir innvilget pensjon fra andre tjenestepensjonsordninger.

Ofte stilte spørsmål:

Jeg har flyttet. Må jeg sende adresseendring til KLP?

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

Hvor finner jeg utbetalingsdatoer for pensjon?

Hvorfor har ikke jeg fått utbetalingsslippen min fra KLP?

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

Jeg ønsker å få utbetalt pensjonen min til et nytt kontonummer. Hva må jeg gjøre?

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Trekkes det skatt på min KLP-pensjon i juni og desember?

Det blir ikke trukket skatt for utbetaling av pensjon fra KLP i desember. I juni foretas det ordinært skattetrekk. 

Uførepensjon blir nå skattlagt som lønn og forskuddstrekk av skatt blir derfor gjort på samme måte som for lønnsmottakere. Det blir derfor ikke trukket skatt av uførepensjon i juni, mens det i desember blir trukket halv skatt.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, vil det også bli trukket skatt i desember.

Trenger jeg å sende inn skatteopplysninger?

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Kommer pensjonsutbetalingen fra NAV og KLP samlet?

Nei. KLP er en tjenestepensjonsordning uavhengig av folketrygden. Pensjonen fra KLP blir riktignok samordnet med folketrygdens pensjon, men selve utbetalingen kommer hver for seg.

Min Side

På Min Side kan du:

 • registrere inntekten din
 • beregne pensjonen din
 • se din pensjonsopptjening
 • se dine pensjonsutbetalinger

Nyttige nettsteder

Lurer du på noe? Skriv til oss