Slik søker du pensjon fra KLP

Foto: Offset by Shutterstock

Hvordan skal jeg søke?

Det er arbeidsgiveren din som skal søke om pensjon for deg. Derfor er det ingen søknadsskjemaer du selv skal laste ned og fylle ut. 

Her finner du informasjon om når du bør ta kontakt med arbeidsgiveren din, og hva du må tenke på når du skal søke om pensjon.

Unntak: Dersom du er tidligere medlem i KLP, skal du søke om pensjon selv. Les mer nedenfor.

nav.no/pensjon finner du informasjon om hvordan du søker om pensjon fra folketrygden.

Velg den pensjonen du skal søke om:

Alderspensjon

Meld fra til din arbeidsgiver om at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering.
Din arbeidsgiver må sende inn pensjonsmeldingsskjema til KLP senest tre måneder før du skal gå av. Les mer om alderspensjon

 • I god tid før du ønsker å ta ut alderspensjon, bør du kontakte arbeidsgiveren for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidstid.
 • Før du sier opp stillingen, bør du få bekreftet at du har rett til pensjon fra den dag du har tenkt å slutte.
 • Hvis du er syk på det tidspunktet du ønsker å ta ut alderspensjon, og du ennå ikke har nådd aldersgrensen for stillingen, bør du i stedet søke om uførepensjon.
 • Før du søker må du være sikker på om det er AFP eller alderspensjon du ønsker. Har du fått innvilget AFP, kan du ikke senere velge alderspensjon etter særaldersgrense (før fylte 67 år).
 • Du bør sende inn søknadsskjema om alderspensjon til KLP ca. 3 måneder før du skal slutte. Alderspensjonen utbetales fra den dagen lønnen opphører.

Alderspensjon fra fylte 67 år

 • For å få pensjon fra KLP fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.
 • Hvis du mottar AFP, trenger du ikke søke om alderspensjon fra fylte 67. Hvis du har medlemskap får du alderspensjon automatisk ved uløpt periode for AFP.
 • For å motta alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år, må du sende søknad om dette innen utgangen av måneden før du fyller 67 år.

AFP

I god tid før du ønsker å ta ut alderspensjon eller AFP, bør du kontakte arbeidsgiveren din for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidstid. Før du sier opp stillingen din, bør du få bekreftet at du har rett til pensjon fra den dag du har tenkt å slutte. Din arbeidsgiver fyller ut søknaden sammen med deg, og sender søknaden elektronisk til KLP.

 • Før du sier opp stillingen din, bør du få bekreftet at du har rett til pensjon fra den dag du har tenkt å slutte.
 • Din arbeidsgiver fyller ut søknaden sammen med deg, og sender søknaden elektronisk til KLP.
 • Vi anbefaler at du også tar kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å vite hvilke rettigheter du har i folketrygden.
 • Din arbeidsgiver må sende søknad til KLP tre måneder før lønnen din opphører.
 • Når du fyller 67 år opphører AFP. AFP-tillegget stanser og du får pensjon etter tjenestepensjonsordningens regler for alderspensjon såfremt du fyller vilkårene. Dersom du ikke skal ha endring i pensjonsgrad, trenger du ikke sende ny søknad til KLP. Du må imidlertid søke NAV om alderspensjon fra folketrygden.

Les mer om AFP

Uførepensjon

 1. Ta kontakt med din arbeidsgiver.
 2. Arbeidsgiver fyller ut søknaden sammen med deg.
 3. Arbeidsgiver sender inn søknaden elektronisk til KLP.

Nyttig å vite

 • Du bør også ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å få vite hvilke rettigheter du har i folketrygden.
 • Søknadsskjemaet inneholder kun opplysninger om ditt medlemsforhold, lønn, stilling, medlemstid osv. Hvis KLP trenger opplysninger om din sykdom, vil vi ta kontakt med deg direkte.
 • Søknaden bør være mottatt i KLP ca 3 måneder før lønnsopphør (eventuelt sykepengeopphør).
 • Når søknaden er avgjort, vil melding bli sendt både deg og arbeidsgiver.
 • Behandlingstiden i KLP er også avhengig av om NAV har behandlet din søknad. 

Les mer om uførepensjon

Ektefelle og barnepensjon

Hva skjer ved dødsfall?

 • Hvis en pensjonist som mottar pensjon fra KLP dør, må etterlatte melde fra om dødsfallet til KLP.
 • Hvis et yrkesaktivt medlem dør, sender arbeidsgiver inn melding om dødsfall til KLP.

Når KLP mottar meldingen, blir saksbehandlingen igangsatt. Det er derfor ikke nødvendig å sende søknad til KLP.

Utbetaling av restpensjon

 • Når pensjonisten dør, foretar KLP en engangsutbetaling til ektefelle eller dødsboet. Pensjonen for dødsmåneden tilsvarer den månedlige pensjonen.
 • Dersom pensjonisten har en gjenlevende ektefelle, utbetales det pensjon to måneder etter dødsmåneden. Ved utbetaling til dødsbo, utbetales pensjon for èn måned etter dødsmåneden.
 • Utbetalingen etter dødsmåneden er ikke samordnet med folketrygden. Pensjonen er skattefri fra dødsmåneden og perioden etter.

Les mer om ektefellepensjon og barnepensjon

NB! Fraskilt ektefelle

Er du fraskilt ektefelle som skal søke om etterlattepensjon, må du søke selv via dette skjemaet.

 

Var avdøde gruppelivsforsikret i KLP?

Hvis et forsikret medlem dør, utbetaler KLP et engangsbeløp til etterlatte. Det kan være til ektefelle, samboer, partner, barn eller eventuelt til dødsbo. Avdødes arbeidsgiver kan opplyse om hvilket forsikringsselskap som har gruppelivsdekningen. Les mer om gruppelivsforsikring
 

Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem av KLP, vil du ha rett til pensjon dersom du har en medlemstid på minst 3 år i KLP, og i eventuelle andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen. Mer om pensjon for deg som er tidligere medlem

Merk: Hvis du var medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning etter at du ble utmeldt fra KLP, skal du kun søke pensjon hos den tjenestepensjonsordningen du sist var medlem av.

Slik søker du om uførepensjon og alderspensjon

Logg inn på Min Side for å søke om uførepensjon og alderspensjon. Her blir du fortalt hva du trenger å ha klart før du søker, og hvordan søknadsprosessen er.

Slik søker du om etterlattepensjon

Last ned søknadskjemaet for etterlattepensjon. Dette må du skrive ut og fylle inn, og deretter sende til KLP.

Min Side

På Min Side kan du:

 • registrere inntekten din
 • beregne pensjonen din
 • se din pensjonsopptjening
 • se dine pensjonsutbetalinger
Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Fant du det du lette etter?

Lurer du på noe? Skriv til oss