Økt minstenivå i folketrygden - og lavere pensjon fra KLP

Minstepensjonen til enslige alderspensjonister i folketrygden er økt med 4000 kroner per år med virkning fra 1. september 2016. For de alders- og ektefellepensjonister i KLP som er omfattet av dette medfører samordningsreglene at pensjonen fra KLP vil bli lavere fordi folketrygden øker. Summen av pensjonene fra folketrygden og KLP vil ikke gå ned.

Sist endret 25.07.2017

Når vil pensjonene bli endret?
Omregning av disse pensjonene fra KLP vil bli gjennomført i november i år og utover. For de fleste vil pensjonen fra KLP bli satt ned fra pensjonsutbetalingen i november, mens noen vil få redusert pensjonen sin senere. Det som av denne årsak har blitt utbetalt for mye i perioden fra 1. september 2016 og frem til KLP får endret pensjonen vil ikke bli krevet tilbake.  
 

Informasjon til de pensjonistene det gjelder
Alle pensjonister som får sin pensjon redusert i samsvar med det økte minstenivået, vil få brev om dette fra KLP når omregningen blir gjennomført.      
 

Målet med endringen
Målsetningen med endringen i folketrygden er å få økt minstenivået på samlet pensjon. Ettersom pensjonister som har både offentlig tjenestepensjon og folketrygd har et høyere samlet pensjonsnivå enn de som bare har minstenivået i folketrygden, er pensjonistene i KLP ikke i målgruppen for denne pensjonsøkningen.  

Les mer om økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister på nav.no.