Hva er pensjon?

Pensjon gir deg og dine en ekstra økonomisk sikkerhet ved uførhet, pensjonsalder og død. Rett til tjenestepensjon opparbeider du gjennom ditt arbeidsforhold. De fleste har også rett til pensjon fra NAV. Tenk på pensjon som utsatt lønn.

Arbeidsgiver melder deg inn i tjenestepensjonsordningen. Størrelsen på din fremtidige pensjon er avhengig av hvor mye og hvor lenge du har jobbet og lønnsnivået ditt.

Din samlede pensjon kan bestå av:

  • Pensjon fra NAV / folketrygden. Les mer på nav.no/pensjon.
  • Tjenestepensjon som du har opparbeidet rett til gjennom et arbeidsforhold f.eks. fra KLP.
  • Sparepenger f.eks. penger du har på sparekonto eller i fond eller i en individuell pensjonsspareavtale.

Slik er pensjonen fordelt

KLP har tre forskjellige tjenestepensjonsordninger

1. Offentlig tjenestepensjon
Det store flertallet av ansatte i kommuner, helseforetak, fylkeskommuner eller virksomheter med tilknytning til offentlig sektor, er medlemmer i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning. Offentlig tjenestepensjon utbetales som et tillegg til folketrygden - etter samordning. Ordningen omfatter alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.
Les mer om offentlig tjenestepensjon

2. Innskuddspensjon
Innskuddspensjon er en tjenestepensjon som en del bedrifter i privat og offentlig sektor kan velge for sine ansatte. KLPs innskuddspensjonsordning gir bedriftens ansatte rett til alderspensjon. Etter nærmere avtale mellom KLP og arbeidsgiver kan ordningen også dekke uførepensjon og etterlattepensjon. En del bedrifter har åpnet for at de ansatte kan velge spareprofil. Innskuddspensjonen utbetales i tillegg til det du får i pensjon fra folketrygden/ NAV.
Les mer om innskuddspensjon

3. Foretakspensjon
Foretakspensjon er en tjenestepensjon som en del bedrifter i privat og offentlig sektor kan velge for sine ansatte. Alderspensjonen fastsettes vanligvis ved at folketrygd og tjenestepensjonen til sammen utgjør en fast prosentsats av sluttlønn - f.eks. 60, 66 eller 70 prosent. Ordningen kan også omfatte uførepensjon og etterlattepensjon. Foretakspensjonen utbetales som et tillegg til det du får i pensjon fra folketrygden/ NAV.
Les mer om foretakspensjon

Er du usikker på hvilken pensjonsordning du er omfattet av? Kontakt din arbeidsgiver for nærmere informasjon om hvilken pensjonsavtale som gjelder for ditt ansettelsesforhold.

Privat pensjonssparing  

I KLP kan man spare til ekstra pensjon på konto i KLP Banken eller i KLP-fondene.

Har du vært med i flere pensjonsordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene. På norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen har medført at det gradvis innføres endringer i det norske pensjonssystemet fra 2010. Les mer om dette på pensjonsreform.no.

Forsikringer du har gjennom jobben

Mange arbeidstakere er med i forsikringer gjennom arbeidsgiver. Erstatningsutbetalinger fra slike ordninger kan også bidra til bedre økonomi ved pensjonering, uførhet og død. Kontakt din arbeidsgiver for nærmere informasjon om forsikringsavtaler som gjelder for deg.

Min Side

På Min Side kan du:

  • registrere inntekten din
  • beregne pensjonen din
  • se din pensjonsopptjening
  • se dine pensjonsutbetalinger
Lurer du på noe? Skriv til oss
Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.