Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Et gode for deg og bedriften

 • Økonomisk trygghet i alderdommen
 • Skattefradrag fra næringsinntekt med inntil 50,7 prosent
 • Innskuddsfritak ved langvarig sykdom/uførhet
 • Tilleggsdekninger for etterlatte/- og uførepensjon

Velg tjenestepensjonen som passer deg og din bedrift

Typde dekningKLP BasisKLP Pluss

Uførepensjon

 x
   

Ektefelle-/samboerpensjon

 x
   

Barnepensjon

 x
   

Alderspensjon - les mer

xx
   

Skattefradrag for pensjonsinnskuddene

xx
   

Innskuddsfritak for ansatte som blir uføre

xx
   

Valgfri spareprofil og investeringsrisiko - les mer

xx
   

Stabil avkastning og kostnad

xx
   

Alderspensjon

Du kan sette av inntil 4 prosent av din personinntekt mellom kr 92 576 og kr 1 110 912 til pensjonssparing. G står for grunnbeløpet i Folketrygden, og beløpet endres 1. mai hvert år. Maksimalt årlig sparebeløp er kr 40 733.

Eksempel for lønn kr. 500 000 

Personinntekt

kr 500 000

Grunnbeløpet i Folketrygden per 1. mai 2016

kr 92 576

Beregningsgrunnlag

kr 407 424

Maks innskudd (4% av beregningsgrunnlaget)

kr 16 297

Det opprettes en egen pensjonskonto, og du bestemmer selv hvilken av våre fondsprofiler midlene skal investeres i. Årlig innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen. Når alderspensjonen kommer til utbetaling, beskattes den som pensjonsinntekt.

Les mer om avkastning og spareprofiler

Hele det oppsparte beløpet er dine egne midler. Det betyr at innbetalt beløp inkl. avkastning tilfaller dine etterlatte ved død.

Selskapsformer og beregningsgrunnlag for pensjon:

SelskapsformerBeregningsgrunnlag
ANS/DA: Personlig deltager i deltagerlignet selskapBeregnet personinntekt
Ansatt /eier (aksjeandel≥10%) i aksjeselskap eller almennsksjeselskapFaktisk lønn
Frilanser uten registrert foretakFaktisk lønn
Frilanser med eget foretakBeregnet personinntekt
Selvstendig næringsdrivende/ enkeltpersonforetakBeregnet personinntekt


Medlemsbedrifter i forbund som får ekstra gunstig innskuddspensjon:

 • Norske Landbrukstenester
 • Bedriftsforbundet
 • EasyLife-kjeden
 • Elektro Unionen
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Journalistlag
 • Norges Naprapatforbund
 • Samfo
Hva får jeg i pensjon?

Se din pensjonsopptjening og pensjonsprognose på Min Side.

Ring oss
om din pensjon
05554 05554