Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Nyhet! Nå kan du spare 6 prosent av lønnen din til pensjon

 • Økonomisk trygghet i alderdommen
 • Inntil 6 prosent av personinntekt til pensjonssparing
 • Skattefradrag fra næringsinntekt med inntil 50 prosent
 • Innskuddsfritak ved langvarig sykdom/uførhet
 • Tilleggsdekninger for etterlatte/- og uførepensjon
 • Har du pensjon i KLP, får du våre beste renter og priser. Sjekk ut dine medlemsfordeler.

Velg tjenestepensjonen som passer deg og din bedrift

Typde dekningKLP BasisKLP Pluss

Uførepensjon

 x
   

Ektefelle-/samboerpensjon

 x
   

Barnepensjon

 x
   

Alderspensjon - les mer

xx
   

Skattefradrag for pensjonsinnskuddene

xx
   

Innskuddsfritak for ansatte som blir uføre

xx
   

Valgfri spareprofil og investeringsrisiko - les mer

xx
   

Stabil avkastning og kostnad

xx
   

En endring i loven for innskuddspensjon gjør at du som selvstendig næringsdrivende nå kan spare enda mer i pensjon. Du kan nå spare inntil 6 prosent av lønnen din til pensjon. Tidligere var maksimal spareprosent 4 prosent. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2017, slik at du kan øke sparingen nå og få ekstra fradrag for hele året.

Alderspensjon

Du kan sette av inntil 6 prosent av din personinntekt mellom 1 G (93.634 kroner) og 12 G (1.123.608 kroner) til pensjonssparing. G står for grunnbeløpet i Folketrygden, og beløpet endres 1. mai hvert år. Maksimalt årlig sparebeløp er kr 67.416.

Eksempel for lønn kr. 500 000 

Personinntekt

kr 500.000

Grunnbeløpet i Folketrygden per 1. mai 2017

kr 93.634

Beregningsgrunnlag

kr 406.366

Maks innskudd (6% av beregningsgrunnlaget)

kr 24.382

Det opprettes en egen pensjonskonto, og du bestemmer selv hvilken av våre fondsprofiler midlene skal investeres i. Årlig innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen. Når alderspensjonen kommer til utbetaling, beskattes den som pensjonsinntekt.

Les mer om avkastning og spareprofiler

Hele det oppsparte beløpet er dine egne midler. Det betyr at innbetalt beløp inkl. avkastning tilfaller dine etterlatte ved død.

Selskapsformer og beregningsgrunnlag for pensjon:

SelskapsformerBeregningsgrunnlag
ANS/DA: Personlig deltager i deltagerlignet selskapBeregnet personinntekt
Ansatt /eier (aksjeandel≥10%) i aksjeselskap eller almennsksjeselskapFaktisk lønn
Frilanser uten registrert foretakFaktisk lønn
Frilanser med eget foretakBeregnet personinntekt
Selvstendig næringsdrivende/ enkeltpersonforetakBeregnet personinntekt


Medlemsbedrifter i forbund som får ekstra gunstig innskuddspensjon:

 • Norske Landbrukstenester
 • Bedriftsforbundet
 • EasyLife-kjeden
 • Elektro Unionen
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Journalistlag
 • Norges Naprapatforbund
 • Samfo
Hva får jeg i pensjon?

Se din pensjonsopptjening og pensjonsprognose på Min Side.

Ring oss
om din pensjon
555 48 500 555 48 500