Hva får jeg i pensjon?

Foto: Offset by Shutterstock

Se dine valgmuligheter

Du som har pensjonsordningen hos din arbeidsgiver i KLP, kan logge inn på Min Side og finne ut mer om hva pensjonen din vil bli.

Med vår pensjonskalkulator kan de fleste:

  • beregne pensjonen sin
  • se sin pensjonsopptjening og medlemstid i KLP
  • finne ut når de kan ta ut pensjon
  • se sine pensjonsutbetalinger
Finn ut hva du får i pensjon: Logg inn på Min Side
Finn ut hva du får i pensjon: Logg inn på Min Side

Når du logger inn på Min Side får du en oversikt over din fremtidige pensjon i vår pensjonskalkulator. Beregningene som vises avhenger av hvilken type tjenestepensjon du har:

Offentlig tjenestepensjon
Medlemmer i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning får beregninger på AFP, alders-, og etterlattepensjon.

Innskuddspensjon
Ansatte med innskuddspensjon i KLP får prognoser på fremtidig alderspensjon ved forskjellige pensjoneringstidspunkt på Min Side.

Foretakspensjon
Pensjonister med foretakspensjon i KLP får oversikt over sine pensjonsutbetalinger på Min Side.

Pensjoneringstidspunktet avhenger av hvilken type tjenestepensjon du har:

Offentlig tjenestepensjon
De fleste kan ta ut AFP fra 62 år og alderspensjon fra 67 år. Enkelte yrkesgrupper har særaldersgrenser og kan fratre tidligere. Se hva som gjelder for deg inne på Min Side. Du kan også se utslagene hvis du ønsker å ta ut pensjon tidlig eller sent. Kontakt din arbeidsgiver når du skal søke om pensjon fra KLP.
 

Innskuddspensjon
Du har mulighet til fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år eller senere, helt eller delvis.
 

Foretakspensjon
Du har mulighet til fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år eller senere, helt eller delvis.

Alderspensjon fra Nav kan tas ut fra 62 år. Les mer på nav.no/pensjon.

På Min Side får du oversikt over pensjonsrettigheter du har opparbeidet i KLP frem til i dag.

Opptjeningen avhenger av hvilken type tjenestepensjon du har:

Offentlig tjenestepensjon

30 år med pensjonsopptjening på jobb innenfor offentlig sektor gir deg full pensjon. På Min Side ser du medlemstid og lønnshistorikk KLP har registrert på deg.
 

Innskuddspensjon
Din arbeidsgiver betaler jevnlig inn til din fremtidige pensjon. På Min Side ser du hvor mye pensjonskapital du har i KLP.
 

Foretakspensjon
30 år med pensjonsopptjening hos arbeidsgiver med foretakspensjon gir deg full pensjon. På Min Side ser du dine pensjonsutbetalinger.
 

Hva er pensjon?

Pensjon er pengene du skal leve av når du blir pensjonist.

Les mer om pensjon

Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Fant du det du lette etter?

Lurer du på noe? Skriv til oss