Hva er pensjon?

Pensjon fra KLP er en tjenestepensjon som du opparbeider deg rett til gjennom jobben.

Har du vært med i flere pensjonsordninger?

 

  • nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.
  • norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.
For dagene som kommer