Person­forsikringer

Personforsikringer er fellesnavnet på en gruppe forsikringer som gir deg og familien din mer å leve av hvis du blir kritisk syk, ufør eller dør. Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris.

Våre personforsikringer

Livsforsikring
Livsforsikring
Livsforsikring

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Uføreforskring
Uføreforskring
Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir en barneforsikring en ekstra økonomisk trygghet.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykkesskader som fører til uførhet, selv om de er varige. En ulykkesforsikring gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Syntes du det er vanskelig å vite hvorfor du trenger personforsikringer? Kanskje dette hjelper:

Graf

NAV:
Vi har et godt helsevesen og gode trygdeordninger i Norge. Men de vil sjeldent erstatte hele inntekten som blir borte hvis du dør eller blir ufør.

Arbeidsgiver: 
Noen arbeidsgivere har gode forsikringsordninger for sine ansatte. Dersom du har offentlig tjenestepensjon kan du ha rett til uførepensjon fra KLP. Du bør alltid undersøke hva du har gjennom jobben når du vurderer å kjøpe private forsikringer.

Privat forsikring:
Våre personforsikringer kommer på toppen av offentlige ordninger og eventuelle forsikringer du har gjennom jobben. De vil dermed sikre deg og familien din et best mulig liv ved uførhet, sykdom, skade eller dødsfall.

Hvem kan kjøpe personforsikringer?

For å kjøpe en personforsikring må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem år. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.

Hvor stor livsforsikring trenger jeg?

Dersom du har forsørgeransvar, bør du minimum ha en livsforsikring som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på trenger du ikke livsforsikring.

Hvor stor uføreforsikring trenger jeg?

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekt opp til ca. 550 000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over ca. 550 000 kroner vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.

Hvor stor forsikring trenger jeg for kritisk sykdom?

Forsikringen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av kritisk sykdom. Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 og 800 000 kroner.