Innboforsikring

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

En ekstra trygghet i hverdagen

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Erstatning ved stjålet sykkel, også fra skole, treningssenter og lignende
  • Ekstra flytte- og boutgifter blir dekket ved skade
Forsikringen dekker
Type dekningMaksStandard
Kaskodekning - uflaks i hjemmetx 
Forsikringen dekker plutselig og uforutsette skader på ting i boligen (barn skader pc, TV faller i gulvet osv.)
Flytteforsikringx 
Forsikringen dekker skader ved privat flytting for inntil kr 100.000. Gjelder ved inn- og utbæring, samt ved transport.
Ombygging av leilighet for rullestolbrukerx 
Forsikringen dekker ombygging av leilighet for rullestolbruker - dersom noen i husstanden blir rullestolbruker som følge av ulykkesskade.
Tyveri av sykkelxx
Tyveri av sykkel er omfattet inntil kr 5.000 per sykkel/sykkeltilhenger. Dekningen kan utvides til kr 10.000, 15.000 eller 20.000, mot et tillegg i prisen.
Hærverkxx
Forsikringen dekker hærverk i forbindelse med tyveri:
- fra bygningen
- fra rom som sikrede leier/bruker – inntil kr 25.000
Yrkesskadexx
Forsikringen dekker yrkesskade på personer som forsikringstaker er å anse som arbeidsgiver for – som f.eks au pair, hushjelp, nabogutt som klipper plenen.
Rettshjelpxx
Forsikringen dekker rettshjelp som privatperson i Norden med inntil kr 100.000. Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokat, retten og sakkyndige, dersom du er part i en tvist. Les mer om rettshjelp
Ansvarxx
Ansvarsforsikring som privatperson i Norden dekkes med inntil kr 3.000.000. Ansvarsforsikringen dekker det ansvar du etter gjeldende erstatningsrett(lov/rettspraksis) kan pådra deg ved skade påført annen person eller annens ting.
Tyverixx
Dekker tyveri i følgende tilfeller: - fra bygning på forsikringsstedet
- fra bebodd bolig utenfor forsikringsstedet
- fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet - inntil kr 40.000
- fra boder i felles kjeller / loftsetasje – inntil kr 40.000. NB! Kan utvides til kr 100.000 ved å velge Innbo Maks
- fra privat uteareal på forsikringsstedet – inntil kr 15.000
- fra garderobeskap (på treningssenter/skole e.l) – inntil kr 15.000
- av barnevogn
- av sykkel/sykkeltilhenger - inntil kr 5.000(per stk). Forsikringssum for sykkel kan utvides
Vannxx
Dekker skade ved:
- utilsiktet utstrømning fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr
- utilsiktet utstrømning fra vannseng og akvarium
- væske som trenger inn i bygning fra spillvanns-, overvanns- eller tilførselsledning
- vann som trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv
- vann som trenger inn i bygning gjennom åpning eller utetthet etter erstatningsmessig bygningsskade
Brannxx
Forsikringen dekker skade ved brann, sot, lynnedslag, eksplosjon og annet elektrisk fenomen. Med brannalarm trekkes det ingen egenandel, samtidig som utgifter til utrykning etter utløst brannalarm dekkes. Forsikringen dekker ikke svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann.
Fullstendige vilkårVilkårVilkår
   

Pass på så du ikke forsikrer smuglerkunst

Etter skade dekkes

  • nødvendige flytte- og lagringsutgifter
  • merutgifter til opphold utenfor hjemmet
  • utgifter til rekonstruksjon av dataprogrammer, tegninger, fotografier
  • utgifter til utrykning etter utløst alarm

Slik unngår du skader og tap

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Les sikkerhetforskriftene for å se hvordan du kan begrense eller unngå skader.

Fant du det du lette etter?

Lurer du
på noe?
Skriv til oss