Bilforsikring

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Markedets raskeste bonusopptjening får du hos oss

 • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris                                             

 • Gratis veihjelp

 • Leiebil i 30 dager dersom skaden er dekket

 • Ingen egenandel ved påkjørsel av dyr, dersom det er meldt til politi eller viltnemnd på stedet.

 • Vår beste dekning (Kasko Maks) til prisen av vanlig kaskoforsikring 

Type dekningMaksKaskoDelkaskoAnsvar
Ny bil ved totalskadex   
Fabrikkny bil dersom bilen blir totalskadet før den er 3 år gammel / 60.000 km.
Maskinskadex   
Maskinskade på motor, girkasse, drivverk til fremdrift, styreenhet, erstattes inntil bilen er 8 år gammel.
Barneulykkex   
Erstatning ved medisinsk invaliditet dekkes inntil kr 1.000.000 for passasjerer som ikke har fylt 16 år.
Leiebil 30 dagerx   
Leiebil i tilsvarende størrelse som egen bil om skaden er dekket.
Veihjelp uten egenandelx   
Gjelder også dersom bilen ikke starter hjemme.
Leiebil 15 dager x  
Kasko dekker leiebil i klasse B/C i maks 15 dager om skaden er dekket.
Veihjelp med egenandel xx 
Egenandel kr. 500.
Skade på egen bilxx  
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, og hærverk.
Berging/redningxxx 
Forsikringen dekker utgifter til nødvendig transport av motorvogn til nærmeste verksted. Forsikringen dekker nødvendige merutgifter til hjemreise i Norden, eller til bestemmelsesstedet dersom det er ønskelig og rimeligere.
Ved forsikringstilfelle utenfor Norden erstattes utgifter til leiebil slik at fastlagt reiserute kan følges.
Glass, tyveri, brannxxx 
Forsikringen dekker skade på glassruter, glasstak, panoramatak, tyveri av bilen eller hærverk ved forsøk på tyveri. Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon er også dekket.
Fører-/passasjerulykkexxxx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer. Erstatning ved død - inntil kr 200.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Rettshjelpxxxx
Forsikringen dekker nødvendige utgifter når du er part i en tvist for eier/bruker av bilen. Les mer om rettshjelp
Erstatningsansvarxxxx
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til Bilansvarsloven:
- skade på person dekkes med ubegrenset beløp
- skade på ting dekkes med inntil kr 10 millioner.
Fullstendige vilkårVilkårVilkårVilkårVilkår
 

Bonus er en rabattordning for bilister som kjører skadefritt

Startbonus
Du starter med en bonus på 20 prosent og øker med 10 prosent for hvert år du kjører skadefritt. For bil nummer to får du samme bonus som du har på den første bilen, men maksimalt 75 prosent 1. år. Dersom du har to eller flere kjøretøy forsikret hos oss fra før, vil startbonus på nytt kjøretøy settes lik laveste bonus på dine eksisterende kjøretøy. Har du en ledig bonus hos oss fra tidligere, må denne benyttes.

KLP har markedets raskeste bonusopptjening
Hos KLP bruker du kun 6 år fra startbonus på 20 prosent til du når toppbonusen på 75 prosent. Dette tar normalt inntil 10 år i andre selskaper. Har du 70 prosent bonus mer enn ett år, kan du bestille forsikring i KLP med 75 prosent 1. år.

Forskjellen på 75 prosent og 80 prosent bonus
Når du har hatt 75 prosent i mer enn 6 år, kan du velge å endre til 80 prosent. Da får du litt rimeligere forsikring, men ved første skade vil bonusen reduseres til 60 prosent.
Velger du å beholde 75 prosent sjette år i bonus, mister du ikke bonus ved første skade. Fordelen med 75 prosent bonus sjette år er altså at du ved en skade ikke opplever en stor økning i forsikringsprisen.

Bonus før og etter skade

Bonus før skadeBonus ved neste forfall
80 %60 %
75 % (fra 6. opptjeningsår)75 %
75 % (3. til 5. opptjeningsår)60 %
75 % (mindre enn 2. opptjeningsår)50 %

Øvrige bonuser reduseres med 30 prosentpoeng per skade.

Bonustap

Bonustap beregnes fra første hovedforfall etter skaden har funnet sted.
Det beregnes ikke bonustap:
- ved skader dekket under delkasko (brann, tyveri, glass eller redning)
- ved skader som skyldes direkte kollisjon med dyr
- ved naturulykker i henhold til lov om naturskader
- ved utbetaling av leiebil alene

Overføring av bonus

Når du flytter forsikringen til KLP, henter vi bonusen fra ditt eksisterende selskap. Vi vil be ditt gamle selskap om bekreftelse på korrekt bonus. Dersom dette avviker fra det du har oppgitt, vil vi korrigere bonusen i ettertid.
Det er kun tillatt å overføre bonus til ektefelle/samboer. Barn kan ikke overta bonus fra foreldre og lignende.

Eier av bonus er alltid den personen som eier kjøretøyet.

Du beholder bonusen din i inntil tre år etter at du har solgt bilen.
Har du disponert egen firmabil får du 50 prosent i startbonus (ved tre års kjøring). Du må ha brukt bilen privat, betalt skatt av fordelen og arbeidsgiver må bekrefte dette skriftlig med stempel/logo og signatur. Dersom man ikke oppfyller disse kravene gjelder vanlig starbonus på 20 prosent.

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Det samme gjelder for den som med din samtykke er ansvarlig for motorvognen. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Vedlikehold og bruk

 • Bilen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand.
 • Gods skal sikres forsvarlig
 • Bilen skal ikke overbelastes
 • Behandling og vedlikehold av bilen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til gjeldene bestemmelser i lov og forskrift.
 • Fabrikantens serviceintervaller skal overholdes.

Førerkort

Føreren av bilen skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester som myndighetene krever for den klasse- og type motorvogn det gjelder.

Øvelseskjøring
Under øvelseskjøring skal elev og ledsager oppfylle gjeldende bestemmelser fastsatt i lov/forskrift om lovlig øvelseskjøring.

Nøkler

 • Nøkler skal oppbevares atskilt fra bilen når denne forlates og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk eller sørge for at disse er innelåst i bygning eller rom i bygning.
 • Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie.

Vognkort

 • Vognkortets del 2 skal oppbevares atskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at det ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Tap av vognkort skal meldes umiddelbart til trafikkstasjon.

Tyverisikring

 • Motorvogn skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra motorvognen.
 • I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være i denne så lenge tenningsnøkkelen befinner seg der.
 • Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst bygning, rom i bygning eller i motorvogn.
 • Ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn (garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesrom/ - bod) skal være fastlåst/ - boltet til vegg, tak eller gulv.
 • Følgende gjenstander skal befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer når motorvognen forlates: Mobiltelefon ('lommetelefon') eller telefon som med enkle håndgrep også kan brukes separat, uten tilknytning til anlegg fast montert i motorvognen, løse datamaskiner og tilbehør, kamerautstyr, ting av edelt metall, perler, edelstener og pels.
 • Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen, og i alle tilfeller i tiden mellom kl 00.00 og kl 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak.

Sikring av fører og passasjer

 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte eller annen påbudt sikring i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift.
 • Bilen skal være utstyrt med godkjent refleksvest som er lett tilgjengelig fra førerplass. Ved nødstans skal vesten brukes når fører beveger seg utenfor motorvognen.


 

Fant du det du lette etter?

Lurer du
på noe?
Skriv til oss