Barneforsikring

Bilde

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir en barneforsikring en ekstra økonomisk trygghet.


  • Forsikringen gir en engangsutbetaling dersom barnet ditt blir varig skadet etter en ulykke.
  • Kan erstatte tapt arbeidsfortjeneste slik at du kan være sammen med barnet ditt på sykehuset
  • Du kan velge mellom barneforsikring med eller uten månedlig utbetalt uføreforsikring
  • Bestill barneforsikring

Hva dekker barneforsikringen?

  Forsikringssum Egenandel
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2.500.000 Ingen
Dagpenger ved barns sykehusopphold (0-26 år) 1000 per døgn Ingen
Arbeidsuførhet - engangserstatning (0-26 år) 750.000 Ingen
Tilpasning av bolig (0-26 år) 200.000 10.000
Utvalgte sykdommer (0-26 år) 400.000 Ingen
Dødsfall ved ulykke eller sykdom (0-26 år) 100.000 Ingen
Behandlingsutgifter ved ulykke (0-26 år) 100.000 1000
Utvidet hjelpestøtnad (merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn) (0-18 år) Inntil 12 G Ingen
Barn Maks - dekker også uførepensjon 1G Ingen
Fullstendige vilkår Vilkår  

Hvem kan kjøpe barneforsikringen?

For å kunne kjøpe barneforsikring må barnet være fylt tre måneder, vært på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd. Du kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år.
Se vilkår

Hva betyr medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade eller sykdom fører til. Betegnelsen skiller seg fra uførhet, siden invaliditetsgraden fastsettes uten å ta hensyn til om barnet senere i livet vil kunne jobbe.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Livsforsikring
Livsforsikring
Livsforsikring

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Uføreforskring
Uføreforskring
Uføreforsikring

Livet du har idag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykkesskader som fører til uførhet, selv om de er varige. En ulykkesforsikring gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.