Rettshjelp

Hva er rettshjelp?

Rettshjelp er en dekning som er inkludert i flere forsikringer, blant annet hus, fritidshus, innbo, bil, båt og reise.

Om du har rettshjelpsdekning eller ikke, kan du se i forsikringsavtalen din. Denne finner du blant annet ved å logge deg inn på Min Side.

Hva dekker forsikringen?

Rettshjelpsdekningen kan delvis dekke utgifter til advokat når du er part i en tvist. 

Du kan også få dekket utgifter til sakkyndig (for eksempel takstmann) der dette er nødvendig for å dokumentere kravet ditt. I utgangspunktet dekkes disse utgiftene med inntil 10 % av forsikringssum, dersom ikke annet er avtalt med oss.

Ofte stilte spørsmål om rettshjelp

Hva er en tvist?

Det betyr at et krav må være fremsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist.

Er det egenandel på rettshjelpsforsikring?

For privatpersoner er det en egenandel på kr. 4.000,-. I tillegg må du dekke 20 % av de utgifter som overstiger denne egenandelen.

Eksempel: Samlede advokatutgifter kr. 30.000,-.

Fast egenandel er kr. 4.000,-, mens du også må betale 20 % av kr. 26.000,-. Dine utlegg blir dermed (4.000,- + 5.200,-) kr. 9.200,- mens forsikringen dekker kr. 20.800,-.

Rettshjelpsdekning for borettslag og sameier har en egenandel på kr. 10.000,- med tillegg av 20 % av de overskytende utgifter.

Det er ingen egenandel ved rettshjelpsdekning under reiseforsikring.

Hva er forsikringssummen på rettshjelpsforsikring?

For privatpersoner er maksimal forsikringssum begrenset til kr. 100.000,- på de fleste forsikringer. For borettslag og sameier er maksimal forsikringssum kr. 250.000,-.

Forsikringssum på reiseforsikring er kr. 20.000,-.

Forsikringssummen er uansett alltid begrenset til det beløp tvisten gjelder.

Kan KLP Skadeforsikring skaffe advokat til meg?

Som forsikringsselskap har vi ikke anledning til å yte juridisk bistand eller formidle advokat.

Du står fritt til å velge advokat. Advokatforeningens side kan være til hjelp når du skal kontakte advokat.
 

Min tvist er dekket. Må jeg betale advokaten først og kreve tilbakebetalt fra forsikringen?

Nei, advokaten kan gjerne fakturere direkte til oss. Det er da viktig at egenandelen skilles ut i en egen faktura til deg.

 

Jeg har en tvist mot et eierskifteforsikringsselskap. Dekkes dette?

Dersom du som kjøper ikke har tegnet boligkjøperforsikring, dekkes utgifter til tvist med eierskifteforsikringsselskapet.

Jeg har solgt huset/hytta/bilen/båten og sagt opp forsikringen pga. salget. Dekkes tvist med kjøper?

Ja, hvis du er i tvist i egenskap av å være tidligere eier. Dersom du har tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salg av fast eiendom, gjelder ikke rettshjelpsforsikringen.

Dekkes alle typer tvister?

Nei, ikke alle typer tvister dekkes.

Rettshjelpsforsikringen dekker for eksempel ikke utgifter ved klage til offentlig forvaltningsorgan. En slik tvist kan imidlertid dekkes hvis den skal behandles av domstolene.
 
Tvist som har sammenheng med yrke/erverv eller sammenheng med arv, samlivsbrudd og familiesaker er også unntatt fra dekningen.
 
Se forsikringsvilkårene for utfyllende informasjon rundt unntak i forsikringsdekningen. Disse finner du blant annet på Min Side.

Når bør jeg søke om rettshjelp?

Så raskt som mulig etter at du har kontaktet, eller bestemt deg for å kontakte, advokat i forbindelse med tvist.

Det må søkes senest ett år etter at advokat er engasjert.

Hvordan søker jeg om rettshjelp?

Du eller din advokat kan også melde saken via vårt skademeldingsskjema

Utfylt skjema kan sendes enten via:

     KLP Skadeforsikring
     Postboks 400 Sentrum
     0103 Oslo
 

Søk om rettshjelp

Du eller advokat kan melde saken via vårt skademeldingsskjema.

Lurer du
på noe?
Kontakt oss