Meld skade og tyveri

Vi hjelper deg på en rask og effektiv måte

 

Trenger du veihjelp? Ring SOS Veihjelp på  22 03 20 70.

Trenger du øyeblikkelig hjelp til sykdom/ulykke i utlandet? Ring alarmsentralen SOS på +47 22 96 50 46.

Trenger du å reparere eller skifte bilrute? Ring Riis Bilglass på 21 49 09 40.

For andre skadehenvendelser, ring oss på 55 54 85 00.

Logg inn på Min Side når som helst for å melde en skade eller et tyveri.

Ha gjerne dokumenter du ønsker å sende til oss klart når du fyller ut skjemaet. Du kan også laste opp disse på Min Side eller sende dem til oss i ettertid.

Hva skjer etter at jeg har meldt en skade?

Bilforsikring

Hva gjør jeg hvis jeg har fått skade på bilen?

Hva dekker forsikringen?

Hvis du har kasko eller kasko maks dekker forsikringen din:

 • skader du får på bilen ved kollisjon og utforkjøring
 • leiebil mens bilen står inne til reparasjon
 • skader ved hærverk, feilfylling av drivstoff eller skade som oppstår på bilen mens bilen står parkert

Hva blir egenandelen?

I din forsikringsavtale på Min Side kan du se se hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Hva skjer med bonusen?

Skader på bil medfører endring i bonus.
 

Hva gjør jeg ved skade på bilrute?

Skade på bilrute er dekket hvis du har Delkasko, Kasko eller Kasko Maks. Logg inn på Min Side dersom du er i tvil om hva slags dekning du har på din bil.

Ved behov for kontakt

Ta kontakt med vår samarbeidspartner RIIS Bilglass på telefon 21 49 09 40 for timebestilling.

Du trenger ikke å kontakte KLP i forkant.

Hva er egenandelen?

 • Når ruten må skiftes er det en egenandel på kr 2 000.
 • Ved reparasjon av ruten er det ingen egenandel.

Hva skjer med bonusen?

Skade på bilrute medfører ikke bonustap.

Hva gjør jeg ved behov for veihjelp?

Ved behov for kontakt

Hvis du har behov for assistanse, ring 22 03 20 70 og velg veihjelp.

Hva er egenandelen?

Delkasko og kasko

Kasko maks

 • Egenandel kr 500
 • Ingen assistanse på hjemmeadresse
 • Ingen egenandel
 • Assistanse på hjemmeadresse

Når har jeg krav på leiebil?

Ved behov for kontakt

Har du mottatt et skadenummer fra oss, kan du kontakte vår avtalepartner Hertz bilutleie på telefon 03700 for bestilling av leiebil.

Hva dekkes av forsikringen?

Har du kasko eller kasko maks vil du kunne disponere en leiebil når egen bil står inne til reparasjon etter en skade som dekkes av din forsikring. Om du har bilen din inne til reparasjon for andre ting enn det forsikringen dekker, vil ikke forsikringen dekke leiebilen.

KaskoKasko maks
Leiebil i inntil 15 dagerLeiebil i inntil 30 dager

Ønsker du ikke eller har du ikke behov for leiebil?

Vi dekker kr 250 i døgnet i de dager bilen står inne til reparasjon, begrenset til 15 dager ved kasko og 30 dager ved kasko maks.
 

Hva har jeg krav på hvis bilen min brenner?

Hva dekker forsikringen?

Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon er dekket under både delkasko, kasko og kasko maks. 

Hva er egenandelen?

Du må  betale en egenandel dersom du vil at skaden skal dekkes av oss. Se i din forsikringsavtale på Min Side for å se hvilken sum du selv valgte som egenandel når du kjøpte forsikringen.

Hva skjer med bonusen?

Skader under brannforsikring medfører ikke bonustap.

Hva har jeg krav på ved skade på motor, girkasse o.l?

Hva dekker forsikringen?

Kasko maks dekker maskinskade på motor, girkasse, samt drivverk til kjøretøyets framdrift.

 • Forsikringen dekker skade ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig.
 • Dekkes inntil bilen er 8 år fra 1.gangsregistrering og forutsetter at alle serviceintervaller er fulgt.

Hva er egenandelen?

Det gjøres fradrag i erstatningen når kjøretøyet er 2 år eller eldre.


Fradraget beregnes ut i fra hvor langt bilen har kjørt på skadedagen.

 • Inntil 30 000 km: 0 %
 • Inntil 60 000 km: 10 % minimum kr 5 000
 • Inntil 90 000 km: 20 % minimum kr 5 000
 • Inntil 120 000 km: 30 % minimum kr 5 000
 • Inntil 150 000 km: 50 % minimum kr 5 000
 • Over 150 000 km: 80 % minimum kr 5 000  

Hva skjer med bonusen?

Skader under maskinskadedekningen medfører ikke bonustap.

Hva har jeg krav på ved tyveri eller innbrudd?

Hva dekker forsikringen?

Tyveri er dekket under delkasko, kasko og kasko maks.

Tyveriforsikringen dekker skader på kjøretøyet ved tyveri eller forsøk på tyveri. Hærverk er også dekket når det er åpenbart at det er gjort forsøk på å stjele kjøretøyet eller deler av denne.

Delkasko

Kasko

Kasko maks

 • ekstra dekk og felger
 • lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 10.000
 • ekstra dekk og felger
 • lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 10.000
 • sikkerhetsutstyr til bruk i kjøretøyet
 • løsøre med inntil kr 5.000
 • ekstra dekk og felger
 • sikkerhetsutstyr til bruk i kjøretøyet
 • lovlig fastmontert ekstrautstyr med inntil kr 20.000
 • samt løsøre med inntil kr 10.000

Hva er egenandelen?

Hvis det kan dokumenteres at FG-godkjent alarm var i bruk, reduseres egenandelen med kr 5.000.

Hva skjer med bonusen?

Skader under tyveriforsikringen medfører ikke bonustap.

Innboforsikring

Hva gjør jeg hvis...?

Jeg har hatt en vannskade?

1. Foreta nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Tørk opp vann
 • Flytt løse gjenstander til tørt område

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må de skiftede delene oppbevares for fremvisning for selskapet.

Jeg har hatt en brannskade?

1. Ring brannvesenet om nødvendig
2. Meld fra om brannen til politiet
3. Meld skaden til oss

Jeg har hatt et innbrudd?

1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
2. Anmelde forholdet til politiet
3. Dokumenter skader på bygningen med bilder
4. Meld skaden til oss

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.
 

Hva defineres som innbo?

Tommelfingerregelen er at ting man normalt tar med seg når man flytter fra en bolig er å anse som innbo.

Dette gjelder ting man har hjemme som privatperson som møbler, klær, bilder, verdigjenstander, tv. Noen har også næringsløsøre hjemme, og dette er omfattet med begrenset sum.


Egenproduserte varer i uregistrert hobby- eller husflidsvirksomhet dekkes med inntil kr 50.000,-, mens yrkesløsøre, for eksempel en snekkers eget verktøy, dekkes med inntil kr 100.000,-.

Må jeg alltid betale egenandel?

Ja, ved skader på innbo vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel.

Se i din forsikringsavtale på Min Side for å se hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Er barna mine dekket av innboforsikringen?

Barn som bor hjemme og barn som bor utenfor hjemmet under utdanning og militærtjeneste er dekket av forsikringen.

Dersom barnet har meldt adresseendring til folkeregisteret, dekkes han/hun ikke av innboforsikringen.

Er sykkelen min dekket av innboforsikringen?

Ja, tyveri av sykkel er dekket. Sykkel dekkes inntil den summen som står i forsikringsavtalen din. Du kan se din forsikringsavtale på Min Side.

Jeg har kollektiv forsikring gjennom mitt fagforbund. Har jeg da innboforsikring i KLP?

Nei, KLP Skadeforsikring har ingen kollektive innboforsikringer. Ta kontakt med ditt fagforbund for å finne ut hvilket forsikringsselskap du er forsikret i.

Hva betyr førsterisiko?

Når en gjenstand er forsikret på førsterisiko, er erstatningen begrenset til forsikringssummen oppgitt i forsikringsavtalen din.

Hvis du har gjenstander som er forsikret på førsterisiko, kan du se hvilken sum du valgte da du kjøpte forsikringen i forsikringsavtalen din på Min Side.

Hva defineres som en naturskade?

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er kr 8.000.

Når trekkes det aldersfradrag?

Vilkårene regulerer når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. Se fullstendige vilkår for din innboforsikring

Ved skade på innbo trekkes både aldersfradrag og egenandel.
 

I hvilke tilfeller kan KLP redusere min erstatning?

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side, brudd på sikkerhetsforskrift regulert i vilkårene eller hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Dette gjelder også dersom svik er utvist eller skaden skyldes handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.


 

Husforsikring

Hva gjør jeg hvis...?

Jeg har hatt en vannskade?

1. Foreta nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Tørk opp vann
 • Flytt løse gjenstander til tørt område

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må de skiftede delene oppbevares for fremvisning for selskapet.

Jeg har hatt en brannskade?

1. Ring brannvesenet om nødvendig
2. Meld fra om brannen til politiet
3. Meld skaden til oss

Jeg har hatt et innbrudd?

1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
2. Anmelde forholdet til politiet
3. Dokumenter skader på bygningen med bilder

4. Meld skaden til oss

Jeg oppdager en sopp-/råte-/insektsskade?

KLP formidler denne forsikringen for Norsk Hussoppforsikring. All saksbehandling og eventuell taksering i forbindelse med disse skadene blir foretatt hos dem.

Vi ber deg derfor melde slike skader direkte til dem på telefon 22 28 31 50, eller ved å sende e-post til skade@hussoppen.no. Mer informasjon finnes også på deres hjemmeside hussoppen.no.

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.
 

Hva dekkes hvis...?

Jeg har oppdaget rotter/ mus i huset?

Forsikringen dekker skader påført bygningen av rotter/mus.

Dette dekkes ikke:

 • Søk etter hvordan rottene/musene kom inn i bygningen, eventuell tetting av bygningen, samt skadedyrbekjempelse uten at bygningen er skadet
 • Kostnader til nødvendige forbedringer, som for eksempel sikring mot at dyrene tar seg inn i bygningen igjen

Det er håndverkerfeil på huset mitt?

Følgeskader av håndverker- og entreprenørfeil utført siste 10 år dekkes kun dersom det er tegnet utvidet forsikring, Hus Maks.

For at skaden skal dekkes, må den ha inntruffet plutselig og uforutsett og gjelder følgende hendelser:

 • tele, setninger, jordtrykk eller sviktende fundamentering
 • materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje
 • sviktende drenering

Dette dekkes ikke:

Vi dekker ikke reparasjon av selve feilen som håndverker gjorde, men kun følgeskadene av denne.

For eksempel: Entreprenør har ikke fundamentert grunnmur godt nok. Dette resulterer i at huset blir skjevt. Forsikringen dekker da ikke ny fundamentering/grunnmur, men de øvrige skadene på huset som har oppstått på grunn av dette.

Jeg har utett tak eller vegg?

Disse skadene dekkes kun dersom det er tegnet utvidet forsikring, Hus Maks.

Dette dekkes ikke:

Vi dekker ikke reparasjon av taket eller veggen for å få dette/denne tett, men vi dekker den innvendige følgeskaden.

For eksempel: Det er skader i himling og nedover veggene i en stue på grunn av utett tak. Forsikringen dekker ikke reparasjon av taket, men reparasjon av himlingen og veggene i stua.

Hva defineres som en bygning?

Tommelfingerregelen er at ting man normalt ikke tar med seg når man flytter fra en bolig er å anse som bygning.

I tillegg til selve bygningen omfattes:

 • Fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål.
 • Integrerte komfyrer, steketopper, kjøleskap og oppvaskmaskiner.
 • Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr - herunder oljetank og varmekabler - fram til brønn, spredeledning eller offentlig ledning.
 • Hageanlegg, samt gjerde, flaggstang, svømmebasseng, boblebad eller badestamp, parabolantenne, solcellepanel og vindgenerator.
 • Trebrygge er omfattet med brann- og naturskadedekning når dette er avtalt og det fremgår av forsikringsbeviset.
   

Må jeg alltid betale egenandel?

Ja, ved skader på bygning vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel.

Se i din forsikringsavtale på Min Side for å se hvilken sum du selv valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Hva defineres som en naturskade?

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er kr 8.000.

Hva betyr det at huset er fullverdiforsikret?

Når et hus er fullverdiforsikret vil forsikringen dekker kostnaden ved å bygge tilsvarende eller vesentlig tilsvarende hus etter en skade.

Hva betyr førsterisiko?

Når en gjenstand er forsikret på førsterisiko, er erstatningen begrenset til forsikringssummen oppgitt i forsikringsavtalen din.

Hvis du har gjenstander som er forsikret på førsterisiko, kan du se hvilken sum du valgte da du kjøpte forsikringen i forsikringsavtalen din på Min Side.

Når trekkes det aldersfradrag?

Vilkårene regulerer når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. Se fullstendige vilkår

Ved skade på bygning trekkes enten aldersfradrag eller egenandel. Aldersfradrag trekkes dersom dette overstiger egenandel.
 

I hvilke tilfeller kan KLP redusere min erstatning?

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra din side, brudd på sikkerhetsforskrift regulert i vilkårene eller hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Dette gjelder også dersom svik er utvist eller skaden skyldes handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.


 

Reiseforsikring

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker:

 • Forsikring avtales for enten enkeltperson eller familie.
 • Forsikringen gjelder for reiser av inntil 60 dager, med mindre du har betalt for utvidet reiseforsikring i 90 dager.
 • Forsikringen gjelder på alle reiser - bla. reiser til innland og utland, butikken, feriebolig, til og fra jobb.

Les mer om hva forsikringen dekker og se erstatningssummer eller se de fullstendige vilkårene for reiseforsikring.

Hvis du har andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på 55 54 85 00.

Hvor mange dager gjelder reiseforsikringen?

Hvis du ikke har tegnet en forlengelse gjelder reiseforsikringer gjennom arbeidsgiver og privat i 60 dager fra avreise fra hjemmeadresse.

Ved lengere reise kan man tegne en forlengelsesforsikring på 90 dager. Dersom du er usikker på om du har tegnet en slik forlengelsesforsikring, kan du sjekke forsikringsavtalen din på Min Side eller ringe oss på 55548500.

Hva er egenandelen for reiseforsikring?

Det er ingen egenandel på vår reiseforsikring.

Hva gjør jeg ved alvorlig sykdom/ulykke i utlandet?

Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte vår alarmsentral, SOS International som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46

Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade kan du kontakte oss på 55 54 85 00 (fra utlandet: +47 55 54 85 00), eller gjennom kontaktskjemaet for skademelding.

Er det begrensinger på reiseforsikringen?

For noen deler av forsikringen er det satt en maksimal erstatningssum eller andre begrensinger. Både dette og våre sikkerhetsforskrifter legges til grunn for vår vurdering.

Det kan derfor være lurt å se gjennom forsikringsavtalen din på Min Side.

Du kan også se fullstendige vilkår for reiseforsikring.

Hvordan kan jeg få skrevet ut/tilsendt forsikringskortet mitt?

Du kan enkelt hente ditt forsikringskort selv ved å logge deg inn på Min side ved hjelp av BankID eller kodebrikke fra KLP Banken.

Hvis du ikke har det du trenger for å logge deg inn, kan du ringe oss på telefon 55 54 85 00.

Hva gjør jeg ved streik?

Ved streik med det transportmidlet du bruker er det i utgangspunktet reiseoperatøren eller det turselskapet du reiser med som skal sørge for at du får nødvendig hjelp. En kan også tegne en egen reiseforsikring ved kjøp av billetter/tur for akkurat dette hos flyselskap.

Hva gjør jeg ved konkurs?

Konkurs dekkes ikke av reiseforsikringen. Er det pakketur som er bestilt er det pakkereiseloven som gjelder og sikrer deg for eksempel hjemreise hvis flyselskapet går konkurs. Ta kontakt med det selskapet som reisen er kjøpt hos. Da vil utgiftene kunne dekkes av Reisegarantifondet. For øvrige reiser kan du kontakte transportselskapet.

Hva gjør jeg ved uroligheter på destinasjonen?

Er det uroligheter eller krigslignende tilstander i landet du skal reise til, sjekk Utenriksdepartementets offisielle reiseråd på landsider.no. Der vil det stå informasjon om hva du bør ta hensyn til og om de fraråder innreise til landet. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva reiseforsikringen dekker.

Hva gjør jeg ved større naturhendelser?

For hendelser som vulkanutbrudd, jordskjelv eller storm, ta kontakt med reiseoperatøren eller oss. Du vil da få nødvendig informasjon og råd til hva du skal foreta deg.

Rettshjelp

Hva er rettshjelpsforsikring?

Dette er en dekning som finnes i forsikringer for hus, fritidshus, innbo, bil, båt og reise. Borettslag og sameier kan også tegne rettshjelpsforsikring.

Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

Den dekker utgifter til advokat når du er part i en tvist.

Du kan også få dekket utgifter til sakkyndig (for eksempel takstmann) der dette er nødvendig for å dokumentere kravet ditt. I utgangspunktet dekkes disse utgiftene med inntil 10 % av forsikringssum, dersom ikke annet er avtalt med oss.
 

Hva er en tvist?

Det betyr at et krav må være fremsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist.

Er det egenandel på rettshjelpsforsikring?

For privatpersoner er det en egenandel på kr. 4.000,-. I tillegg må du dekke 20 % av de utgifter som overstiger denne egenandelen.

Eksempel: Samlede advokatutgifter kr. 30.000,-.

Fast egenandel er kr. 4.000,-, mens du også må betale 20 % av kr. 26.000,-. Dine utlegg blir dermed (4.000,- + 5.200,-) kr. 9.200,- mens forsikringen dekker kr. 20.800,-.

Rettshjelpsdekning for borettslag og sameier har en egenandel på kr. 10.000,- med tillegg av 20 % av de overskytende utgifter.

Det er ingen egenandel ved rettshjelpsdekning under reiseforsikring.

Hva er forsikringssummen på rettshjelpsforsikring?

For privatpersoner er maksimal forsikringssum begrenset til kr. 100.000,- på de fleste forsikringer. For borettslag og sameier er maksimal forsikringssum kr. 250.000,-.

Forsikringssum på reiseforsikring er kr. 20.000,-.

Forsikringssummen er uansett alltid begrenset til det beløp tvisten gjelder.

Kan KLP Skadeforsikring skaffe advokat til meg?

Som forsikringsselskap har vi ikke anledning til å yte juridisk bistand eller formidle advokat.

Du står fritt til å velge advokat. Advokatforeningens side kan være til hjelp når du skal kontakte advokat.
 

Min tvist er dekket. Må jeg betale advokaten først og kreve tilbakebetalt fra forsikringen?

Nei, advokaten kan gjerne fakturere direkte til oss. Det er da viktig at egenandelen skilles ut i en egen faktura til deg.

 

Jeg har en tvist mot et eierskifteforsikringsselskap. Dekkes dette?

Dersom du som kjøper ikke har tegnet boligkjøperforsikring, dekkes utgifter til tvist med eierskifteforsikringsselskapet.

Jeg har solgt huset/hytta/bilen/båten og sagt opp forsikringen pga. salget. Dekkes tvist med kjøper?

Ja, hvis du er i tvist i egenskap av å være tidligere eier. Dersom du har tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salg av fast eiendom, gjelder ikke rettshjelpsforsikringen.

Dekkes alle typer tvister?

Nei, ikke alle typer tvister dekkes.

Rettshjelpsforsikringen dekker for eksempel ikke utgifter ved klage til offentlig forvaltningsorgan. En slik tvist kan imidlertid dekkes hvis den skal behandles av domstolene.
 
Tvist som har sammenheng med yrke/erverv eller sammenheng med arv, samlivsbrudd og familiesaker er også unntatt fra dekningen.
 
Se forsikringsvilkårene for utfyllende informasjon rundt unntak i forsikringsdekningen. Disse finner du blant annet på Min Side.

Når bør jeg søke om rettshjelp?

Så raskt som mulig etter at du har kontaktet, eller bestemt deg for å kontakte, advokat i forbindelse med tvist.

Det må søkes senest ett år etter at advokat er engasjert.

Hvordan søker jeg om rettshjelp?

Du eller din advokat kan også melde saken via vårt skademeldingsskjema

Utfylt skjema kan sendes enten via:

     KLP Skadeforsikring
     Postboks 400 Sentrum
     0103 Oslo
 

Om skjønn i forsikringssaker

Ved store skader, kan du som kunde eller selskapet kreve verdier avgjort ved skjønn.

Et forsikringsskjønn innebærer at partene (forsikringsselskapet eller du som sikrede/skadelidte) ønsker en uavhengig verdivurdering av det skadede objekt i et skadeoppgjør. Det er ingen forutsetning at det foreligger uenighet mellom partene for at forsikringsskjønn kan kreves. Hver av partene oppnevner en skjønnsmann. Skjønnsmennene skal være nøytrale og ikke tale "sin" parts sak.
 
Les mer på Finans Norge sine nettsider

Lurer du på noe?

Skriv til oss og vi svarer innen en arbeidsdag!

Skriv til oss 

 

For bil- og båtskader

For reise- og dyreskader

For bygning- og innboskader

 

Vi anbefaler at du bruker vårt kontaktskjema dersom din henvendelse inneholder personsensitive data. 

Fant du det du lette etter?