Ulykkesforsikring

Bilde

Hvert år blir en av ti nordmenn utsatt for en skade. Som regel går det bra. Men selv om du ikke blir ufør så kan du få nedsatt funksjonsevne. En ulykkesforsikring gir deg da et engangsbeløp.


  • Gir erstatning ved medisinsk invaliditet.
  • Dekker behandlingsutgifter som påløper inntil to år etter ulykken.

Hvem kan kjøpe ulykkesforsikring?

For å kunne kjøpe ulykkesforsikring må du være 64 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene.
Se vilkår

Hva er forskjellen på medisinsk invaliditet og uførhet?

Om man får en funksjonsnedsettelse som følge av en bestemt skade, så heter det at man er medisinsk invalid. Man trenger ikke bli ufør selv om man er medisinsk invalid. For å være ufør må arbeidsevnen være nedsatt, det trenger ikke være tilfellet ved medisinsk invaliditet. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.

Gjelder forsikringen også i utlandet?

Ja, forsikringen gjelder også for sammenhengende opphold i utlandet på inntil 12 måneder.

Hvilke behandlinger dekkes?

Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norge, som er påløpt de to siste årene etter ulykkesskaden, til:

  • lege og tannlege
  • medisiner og forbindingssaker forskrevet av lege
  • kiropraktor- og fysioterapautbehandling forskrevet av lege
  • reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Livsforsikring
Livsforsikring
Livsforsikring

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Uføreforskring
Uføreforskring
Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir en barneforsikring en ekstra økonomisk trygghet.