Ulykkesforsikring

Foto: Marc Reisbig

Erstatning for ulykkesskade

  • Dekker behandlingsutgifter til lege, tannlege, kiropraktor eller fysioterapi
  • Erstatning til etterlatte ved død
  • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet – som følge av en ulykke
  • Dobbel erstatning ved mer enn 50 % invaliditetsgrad ved Ulykke Maks

For å kjøpe ulykkesforsikring i KLP, må du også ha forsikret enten bil, hus, innbo eller barn hos oss.

Du får nå 15% rabatt ved bestilling av ny forsikring på nett.

Forsikringen dekker

Forsikringen gjelder i Norge, samt under utenlandsopphold av inntil 12 måneders varighet.
Utvidede regler for personer med pliktig medlemskap i norsk folketrygd.

Type dekningUlykke MaksUlykke
Medisinsk invaliditet over 50%x 
Dersom du velger Ulykke Maks, dobles utbetalingen ved ulykkesskade hvor invaliditetsgraden er på 50 % eller mer.
Medisinsk invaliditetxx
Forsikringen dekker fysiske varige funksjonsnedsettelser som følge av en ulykkesskade.
Erstatningen utgjør en prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.
Behandlingsutgifterxx
Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norge, som er påløpt de to siste årene etter ulykkesskaden, til:
• lege og tannlege
• medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege
• kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege
• reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling
Invaliditetsgraden fastsettes etter invaliditetstabellen gitt av Sosialdepartementet.
Ulykke - dødxx
Utbetales til etterlatte ved dødsfall som følge av ulykkesskade. Erstatningen tilsvarer valgt forsikringssum.
Fullstendige vilkårVilkårVilkår