Uføreforsikring

Bilde

Livet du har idag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.


  • Hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag om du ikke kan jobbe lenger.
  • Pengene kommer i tillegg til trygden fra NAV og ordninger du kanskje har gjennom jobben din.
  • Utbetalingen er månedlig og starter når sykepengene slutter. Det vil si etter et år.

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være 56 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.
Se vilkår

Hvor stor uføreforsikring trenger jeg?

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekt opp til ca. 550 000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over ca. 550 000 kroner vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.

Hvordan fungerer uføreforsikring?

Man må være minst 50 % ufør for å få utbetalt uføreforsikringen. Uføreforsikringen blir justert etter uføregraden. Er den for eksempel på 60 prosent får du utbetalt 60 prosent av forsikringssummen. Forsikringen blir utbetalt når man ikke lenger mottar sykepenger, det vil si etter ett år.

Uførekapital - uføreforsikring med engangsutbetaling

Det er også mulig å velge en uføreforsikring som gir deg én større engangsutbetaling i stedet for eller i tillegg til mindre månedlige utbetalinger. Denne heter uførekapital. Uførheten må imidlertid være varig. Det betyr at det tar minst to år fra du blir syk eller skadet til pengene blir utbetalt. Ta kontakt hvis du er interessert i denne.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Livsforsikring
Livsforsikring
Livsforsikring

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir en barneforsikring en ekstra økonomisk trygghet.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykkesskader som fører til uførhet, selv om de er varige. En ulykkesforsikring gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.