Tilhengerforsikring

Foto: Offset by Shutterstock

Kasko tilhengerforsikring

 • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
 • Raskt forsikringsoppgjør

For å forsikre tilhenger i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker

Kaskoforsikring dekker erstatning av tilhengeren slik den er levert ny inntil valgt forsikringssum, likevel ikke høyere enn markedsverdien.

 • Ekstra dekk og felger
 • lovlig fastmontert tilleggsutstyr
 • fortelt / spikertelt nevnt i forsikringsbeviset
 • utstyr og personlig løsøre med inntil kr 30.000.

Se fullstendige vilkår

Forsikringen dekkerStandard dekning
Skade på tilhengeren x
Dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. 
Brannx
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon. 
Tyverix
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. 
Rettshjelpx
Dekker nødvendige utgifter når sikrede part er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvodn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000. 

Les mer om rettshjelp
 

 

Unntak/ begrensning  

Selskapet er ikke ansvarlig for skade:

 • som følge av beruselse
 • fremkalt med forsett/grov uaktsomhet
 • som følge av at hengeren blir brukt i næring
 • som følge av hastighetsløp/fartsprøver
 • som følge av utleie

Forsikringen dekker ikke:

 • idømte saksomkostninger
 • rettsgebyr i ankeinstans

Sikkerhetsforskrifter

Forklarer hva sikrede selv skal gjøre for å begrense eller unngå skader.
Sikkerhetsforskriftene omtaler:
vedlikehold og bruk, førerkort, øvelseskjøring, oppbevaring av nøkler, vognkort, tyverisikring, samt sikring av fører og passasjerer.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.