Reiseforsikring

Foto: Offset by Shutterstock

Trygghet verden rundt

Med reiseforsikring i KLP har du ikke bare en av markedets beste reiseforsikringer, men også en reiseforsikring som kommer best ut i prissammenlikningen til Cicero*. Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris.  

 

Med reiseforsikring i KLP har du:

  • Ingen egenandel ved skade
  • Trygghet på alle reiser – bl.a til butikk, feriebolig, til og fra jobb
  • Sykehusutgifter og hjemtransport dekket uten sumbegrensning
  • Samarbeid med Nordens største alarmsentral - SOS International

For å bestille reiseforsikring i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Generelt om reiseforsikring:

  • Forsikring avtales for enten enkeltperson eller familie.
  • Forsikringen gjelder for reiser av inntil 60 dager, med mindre du har betalt for utvidet reiseforsikring.
  • Forsikringen gjelder på alle reiser, også tjenestereise og klasseturer.

Det er ingen egenandel på reiseforsikring.

Oppsummert dekker forsikringen:

Dekning forMaksimal erstatningssum

Avbestilling enkeltperson

Inntil kr 150.000

Avbestilling familie

Inntil kr 200.000

Reisegods enkeltperson

Inntil kr 100.000

Reisegods familie

Inntil kr 200.000

Sykdom på reisen

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Hjemkallelse

Ubegrenset

Tilkallelse

Ubegrenset

Rettshjelp utenfor Norden

Inntil kr 50.000

Ansvar utenfor Norden

Inntil kr 10.000.000

Ulykkesforsikring:

- ved død/invaliditet

- ved barns død

- ved barns invaliditet

- ved død/invaliditet 70-75 år

 

Inntil kr 300.000

Inntil kr 50.000

Inntil kr 500.000

Inntil kr 100.000

Råd til deg som vurderer å handle kunst og verdigjenstander på utenlandsferien.

 

Mer utdypende om hva reiseforsikringen dekker:

Forsikringen dekker
Avbestillingsforsikring
Avbestilling på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall.
Avbestillingsforsikringen gjelder kun for reiser som er bestilt etter at reiseforsikringen er satt i kraft.
Forsinket avgang
Dersom transportmiddelet er forsinket, på grunn av værforhold eller teknisk feil, erstattes nødvendige overnattingsutgifter med inntil kr 1.500 pr person og inntil kr 4.000 pr familie.
Innhenting av reiserute
Forsikringen dekker nødvendige reiseutgifter for å innhente den planlagte reisen dersom sikrede kommer for sent til forhåndsbetalt transport, grunnet værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med eget transportmiddel.
Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter forsikringen også nødvendige overnattingsutgifter med inntil  kr 1.500 pr person og inntill kr 4.000 pr familie. 
Reisegods
Dekker skader på reisegods ved brann, tyveri, ran, innbrudd, skadeverk, transportskade, trafikkuhell og naturskade.
Reisesykeforsikring
Dekker utgifter til medisinsk behandling ved akutt sykdom, ulykke eller dødsfall.
Tannlegeutgifter, reise og oppholdsutgifter, hjemtransport/medisinsk evakuering eller returreise.
Hjemkallelse - utgifter til hjemreise, dersom sikrede må reise hjem pga. plutselig sykdom/ulykke i nærmeste familie.
Tillkallelse - utgifter til reise for nærmeste familie, dersom sikrede blir alvorlig syk/alvorlig skadet i ulykke eller uventet dødsfall - i forbindelse med reise.
Ulykke
Ulykkesskade som fører til dødsfall eller medisinsk invaliditet. Hele døgnet inntil forsikringstid som er avtalt pr reise.
Ansvar
Ansvarsforsikringen dekker det ansvar du kan pådra deg ved skade eller påført en annen person eller annens ting. Ansvar er dekket inntil kr 10 millioner.


Se fullstendige vilkår for reiseforsikring

 

Unngå skade

Sikkerhetsforskriftene sier hva du/dere kan gjøre for å begrense eller unngå skader.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

*Best på pris

I Cicero sin prissammenligning i rapporten "Skadeforsikring/ August 2017" kommer KLP nok en gang best ut, og "utmerker seg gjennomgående som en av de billigste aktørene".

Fant du det du lette etter?

Lurer du
på noe?
Skriv til oss