Livsforsikring

Bilde

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En livsforsikring kan hjelpe dine etterlatte økonomisk hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom.


  • Pengene kan hjelpe familien din med å nedbetale gjeld og til å opprettholde levestandarden selv om én inntekt blir borte.
  • Du bestemmer størrelsen på engangsbeløpet som skal utbetales.

Hvem kan kjøpe livsforsikringer?

For å kjøpe livsforsikringer må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.
Se vilkår

Hvor stor livsforsikring trenger jeg?

Dersom du har forsørgeransvar, bør du minimum ha en livsforsikring som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på trenger du ikke livsforsikring. De aller fleste ansatt i offentlig sektor omfattes av en kollektiv gruppelivsordning som gir utbetaling til etterlatte på 10G (frem til fylte 51 år, og trappes ned ned til 5G ved fylte 60 år).

Dekker livsforsikringen alle former for dødsfall?

Forsikringen utbetales ved dødsfall etter ulykke eller sykdom. Unntakene er imidlertid dødsfall i krig og selvdrap som skjer i løpet av første året etter at forsikringen er kjøpt.

Trenger jeg som er enslig livsforsikring?

Nei, dersom du ikke har forsørgeransvar trenger du ikke livsforsikring. Uføreforsikring er mye viktigere for deg.
Les mer om uføreforsikring

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Uføreforskring
Uføreforskring
Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Kritisk sykdom
Kritisk sykdom
Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir en barneforsikring en ekstra økonomisk trygghet.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykkesskader som fører til uførhet, selv om de er varige. En ulykkesforsikring gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.