Kritisk sykdom

Bilde

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Kritisk sykdom er en forsikring som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.


  • Forsikringen gjør det mulig for deg å ta fri fra jobben, nedbetale gjeld eller betale for ekstra behandling.
  • Forsikringen gjelder for en rekke utvalgte sykdommer, for eksempel kreft, hjerteinfarkt og MS.
  • Pengene blir utbetalt allerede 30 dager etter at du får den endelige diagnosen.

Hvem kan kjøpe forsikring for kritisk sykdom?

For å kjøpe forsikringen kritisk sykdom må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem år. Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.
Se vilkår

Hvilke sykdommer dekker forsikringen for kritisk sykdom?

Forsikringen dekker disse sykdommene: Kreft, Multippel Sklerose (MS), Hjerneslag, Hjerteinfarkt, Alvorlig Angina Pectoris, Koronar bypass-operasjon eller angioplastikk, Hjernesvulst, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Alvorlige brannskader, Blindhet, Døvhet, Amputasjon, Lammelser, Motornevronsykdom, Tap av taleevnen, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom.
Se vilkår

Når utbetales forsikringssummen?

Forsikringssummen utbetales 30 dager etter at sykdommen er endelig diagnostisert.

Hvor stort forsikringsbeløp trenger jeg?

Forsikringen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av kritisk sykdom. Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 og 800 000 kroner.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Livsforsikring
Livsforsikring
Livsforsikring

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Uføreforskring
Uføreforskring
Uføreforsikring

Livet du har idag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Barneforsikring
Barneforsikring
Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir en barneforsikring en ekstra økonomisk trygghet.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykkesskader som fører til uførhet, selv om de er varige. En ulykkesforsikring gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.