Katteforsikring

Katteforsikring

Forsikre pus

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Erstatning ved død/avliving som følge av ulykke eller sykdom - uten egenandel
  • Dekker veterinærutgifter dersom dette er avtalt

For å forsikre katt i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
Forsikringen gjelder i hele verdenx 
   
Død/avlivingx 
Dekker tap ved at katten dør eller må avlives som følge av ulykke eller sykdom. Ingen egenandel.  
Veterinærutgifter x
Dekker utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke:

- veterinærmedisinsk behandling
- forbindingssaker og reseptpliktige medisiner
- opphold på dyrehospital (dyreklinikk)

I tillegg dekkes:

- alternativ behandling inntil kr 3 000
- behandling ved allergi inntil kr 3 000

Egenandel
20 prosent, minimum kr 1 000 pr skadetilfelle
  

 

Unntak / begrensninger

Veterinærutgifter er begrenset til Norden

- Skade i forbindelse med mishandling eller adferdsforstyrrelser som ikke skyldes sykdom/skade.

- Utgifter til tannbehandling

- Undersøkelse og behandling av innbilt svangerskap eller kryptokisme (testikkelmangel).

- Sykdom, svakheter eller feil som katten hadde da forsikringen trådte i kraft.

- Forsikringen utgår ved første forfall etter at rasekatten har fylt 10 år.

Se fullstendige vilkår.

Unngå skade

Sikkerhetsforskriftene sier hva du/dere selv skal gjøre for å begrense eller unngå skader.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.