Hytteforsikring

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Full erstatning ved 75 prosent skade

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Fritidshus Maks gir full erstatning ved 75 prosent skade
  • Fullverdigaranti: KLP bygger opp tilsvarende hus uten fradrag for elde og slitasje
  • Tilleggsbygninger er inkludert for inntil 250.000 kroner - uten pristillegg (f. eks garasje og uthus)

For å forsikre hytte i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Type dekningFritidshus MaksFritidshus
Fritidshus Maksx 
Skade som følge av håndverk-/entreprenørfeil
- skade som følge av utett tak/vegg
- ombygging av bygning for rullestolbruker
- full erstatning ved 75% skade
- sumutvidelse for Hageanlegg og Påbud fra offentlig myndighet
Fullverdigarantixx
Ved skade får du bygget opp tilsvarende hus uten fradrag for elde og slitasje.
Tilleggsbygningerxx
- som garasje/uthus o.l er omfattet av forsikringen med inntil kr 250.000.
Gnagerexx
Uforutsette skader på bygning forårsaket av gnagere (som skader etter mus/rotter mv.) er inkludert i forsikringen.
Etter skade dekkes kostnader med ubegrenset sumxx
utgifter til riving, rydding og deponering
- tap ved at egen bolig ikke kan benyttes
- tapt husleieinntekt
- utgifter til utrykning etter utløst alarm
Hageanleggxx
Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade på hage-/grøntanlegg – inntil kr 150.000 (ikke bare begrenset til brann og naturskade, som i de fleste selskap).
Rettshjelpxx
Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokat, retten og sakkyndige, dersom du er part i en tvist. Eksempel på tvister som vil være omfattet under Husforsikringen er nabotvister, husleietvister, grensetvister o.l.
Ansvarxx
Forsikringen dekker det ansvar du etter gjeldende erstatningsrett (lov/rettspraksis) kan pådra deg ved skade påført annen person eller annens ting.
Tyverixx
Kaskoforsikring dekker alle plutselig og uforutsette hendelser. Dette inkluderer tyveri av bygningsdeler.
Forsikringen gjelder på stedet nevnt i forsikringsbeviset (bostedsandresse), samt for bygningsdeler som midlertidig er nedmontert og utenfor forsikringsstedet til reparasjon.
Vannxx
Forsikringen dekker vannskader på bygning, samt skade på utvendige og innvendige ledninger.
Brannxx
Forsikringen dekker skade ved brann, sot, lynnedslag, eksplosjon og annet elektrisk fenomen. Etter skade dekkes i tillegg - med ubegrenset sum:
- kostnader til riving og rydding
- tapt husleieinntekt
- tap ved at egen bolig ikke kan benyttes
- merutgifter ved offentlig påbud
Bygningskaskoxx
Forsikringen dekker skader som inntreffer plutselig og uforutsett.
- hærverk
- snøtyngdeskader
- vindskade (ved storm gjelder naturskadevilkår)
- glasskader
- skader påført av andre dyr enn egne kjæledyr
- plutselig og uforutsett skade på bygning (f. eks. trær som faller over bygning)
- plutselig og uforutsett skade på hage-/grøntanlegg – inntil kr 100.000 (ikke bare begrenset til brann og naturskade, som i de fleste selskap).
Fullstendige vilkårVilkårVilkår
 

 Råte- og insektskader er tilleggsvalg under Fritidshus og Fritidshus Maks. Dette er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. 

Forsikringen dekker:
- Skade på bygning forårsaket av råtesopper og insekter – ubegrenset sum
- Skadebekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakkerlakk, veggdyr og andre skadeinsekter, samt rotter og mus – ubegrenset sum

Se sikkerhetsforskrifter for hytte og hvordan du kan unngå skade.