Husforsikring

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

Full erstatning ved 75 prosent skade

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Hus Maks gir full erstatning ved 75 prosent skade
  • Fullverdigaranti: KLP bygger opp tilsvarende hus uten fradrag for elde og slitasje
  • Tilleggsbygninger inkludert for inntil 250.000 kroner (f.eks. garasje eller uthus)
Forsikringen dekker
Type dekningHus MaksHus
Hus Maksx 
- skade som følge av håndverk-/entreprenørfeil
- skade som følge av utett tak/vegg
- ombygging av bygning for rullestolbruker
- full erstatning ved 75 % skade
- sumutvidelse for hageanlegg og påbud fra offentlig myndighet
Råte- og insektskaderx 

Dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring som også foretar skadeoppgjør. 

Hus Maks: Inkludert.

Hus: Du kan velge råte- og insektsdekning i tillegg.
Forsikringen dekker:
- Skade på bygning forårsaket av råtesopper og insekter, ubegrenset sum
- Skadebekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakkerlakk, veggdyr og andre skadeinsekter, samt rotter og mus, ubegrenset sum

Fullverdigarantixx
Ved skade får du bygget opp tilsvarende hus uten fradrag for elde og slitasje.
Tilleggsbygningerxx
Garasje/uthus o.l er omfattet av forsikringen med inntil kr 250.000.
Gnagerexx
Uforutsette skader på bygning forårsaket av Gnagere (som skader etter mus/rotter mv) er inkludert i forsikringen.
Etter skade dekkes også kostnader med ubegrenset sumxx
Utgifter til riving, rydding og deponering
- tap ved at egen bolig ikke kan benyttes
- tapt husleieinntekt
- utgifter til utrykning etter utløst alarm
Hageanleggxx
Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade på hage-/grøntanlegg – inntil kr 150.000 (ikke bare begrenset til brann og naturskade, som i de fleste selskap).
Rettshjelpxx
Forsikringen dekker utgifter til advokat, retten og sakkyndige, dersom du er part i en tvist. Eksempel på tvister som vil være omfattet under Husforsikringen er nabotvister, husleietvister, grensetvister o.l. Les mer om rettshjelp
Ansvarxx
Forsikringen dekker det ansvar du etter gjeldende erstatningsrett (lov/rettspraksis) kan pådra deg ved skade påført annen person eller annens ting.
Tyverixx
Forsikringen er en kaskoforsikring som dekker alle plutselige og uforutsette hendelser. Dette inkluderer tyveri av bygningsdeler.
Forsikringen gjelder på det stedet som er nevnt i forsikringsbeviset (bostedsandresse), samt for bygningsdeler som midlertidig er nedmontert og utenfor forsikringsstedet til reparasjon.
Vannxx
Forsikringen dekker vannskader på bygning, samt skade på utvendige og innvendige ledninger.
Brannxx
Forsikringen dekker skade ved brann, sot, lynnedslag, eksplosjon og annet elektrisk fenomen. Etter skade dekkes i tillegg - med ubegrenset sum:
- kostnader til riving og rydding
- tapt husleieinntekt
- tap ved at egen bolig ikke kan benyttes
- merutgifter ved offentlig påbud
Bygningskaskoxx

Husforsikringen dekker skader som inntreffer plutselig og uforutsett.
- hærverk
- snøtyngdeskader
- vindskade (ved storm gjelder naturskadevilkår)
- glasskader
- skader påført av andre dyr enn egne kjæledyr
- plutselig og uforutsett skade på bygning (f. eks. trær som faller over bygning)
- plutselig og uforutsett skade på hage-/grøntanlegg – inntil kr 100.000 (ikke bare begrenset til brann og naturskade, som i de fleste selskap).
Fullstendige vilkårVilkårVilkår
 

Se vilkår for Råte- og insektskader.

Sikkerhetsforskriftene sier hva du skal gjøre for å begrense eller unngå skader.

El-kontroll
Skjema for bestilling av el-kontroll

Fant du det du lette etter?

Lurer du
på noe?
Skriv til oss