Hundeforsikring

Foto: Offset by Shutterstock

Forsikre hunden din

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Erstatning dersom hunden er stjålet eller kommet bort - uten egenandel.
  • Erstatning ved avliving som følge av ulykke eller sykdom - uten egenandel.
  • Dekket veterinærutgifter dersom dette er avtalt.

For å forsikre hund i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Forsikringen dekkerStandard dekningKan utvides med
Forsikringen gjelder i hele verden.x 
   
Tap av hundx 
Dekker tap som følge av at hunden blir stjålet eller kommer bort. Ingen egenandel.  
Død/avlivingx 
Dekker tap ved at hunden dør eller må avlives som følge av ulykke eller sykdom. Ingen egenandel.  
Veterinærutgifter x
Dekker utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke:

- veterinærmedisinsk behandling
- opphold på dyrehospital (dyreklinkk)

I tillegg dekkes:

- alternativ behandling inntil kr 3 000
- behandling ved allergi inntil kr 3 000
- MR og CT inntil kr 3 000

Egenandel (kun veterinærutgifter)
20 prosent, minimum kr 1000 pr skadetilfelle

 

  

 

 

Unntak/begrensninger

Veterinærutgifter er begrenset til Norden.

- Skade i forbindelse med mishandling eller adferdsforstyrrelser som ikke skyldes sykdom/skade.

- Undersøkelse og behandling av innbilt svangerskap eller
kryptokisme (testikkelmangel).

- Sykdom, svakheter eller feil som hunden hadde da forsikringen trådte i kraft.

- Forsikringen utgår ved første forfall etter at hunden har fylt 10 år.

Se fullstendige vilkår.

Unngå skade

Sikkerhetsforskriftene sier hva du/dere kan gjøre for å begrense eller unngå skader.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.