Campingvogn­forsikring

Foto: Offset by Shutterstock

Kasko på campingvogn

  • Kasko dekker skade ved tyveri, sammenstøt og brann
  • Utstyr og bagasje inntil kr. 30 000,-

For å forsikre campingvogn i KLP, må du også ha forsikret enten bil, hus, innbo eller barn hos oss.

Du får nå 15% rabatt ved bestilling av ny forsikring på nett.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoBrann/tyveri
Skade på egen campingvognx 
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk. Forsikringen omfatter campingvognen slik den er levert ny
- inntil valgt forsikringssum, likevel ikke høyere enn markedsverdien
- ekstra dekk og felger
- lovlig fastmontert tilleggsutstyr
- fortelt / spikertelt nevnt i forsikringsbeviset
- utstyr og personlig løsøre med inntil kr 30.000
Tyverixx
Forsikringen dekker skade på:
- vognen
- utstyr/ redskap til vognen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele vognen eller deler av denne
- løsøre/bagasje – inntil kr 30.000
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
Brannxx
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Rettshjelpxx
Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.
Fullstendige vilkårVilkårVilkår
   

Unngå skader - se sikkerhetsforskrifter