Campingvogn­forsikring

Foto: Offset by Shutterstock

Kasko på campingvogn

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Kasko dekker skade ved tyveri, kollisjon og brann
  • Utstyr og bagasje inntil 30.000 kroner

For å forsikre campingvogn i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoBrann/tyveri
Skade på egen campingvognx 
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk. Forsikringen omfatter campingvognen slik den er levert ny
- inntil valgt forsikringssum, likevel ikke høyere enn markedsverdien
- ekstra dekk og felger
- lovlig fastmontert tilleggsutstyr
- fortelt / spikertelt nevnt i forsikringsbeviset
- utstyr og personlig løsøre med inntil kr 30.000
Tyverixx
Forsikringen dekker skade på:
- vognen
- utstyr/ redskap til vognen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele vognen eller deler av denne
- løsøre/bagasje – inntil kr 30.000
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
Brannxx
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Fullstendige vilkårVilkårVilkår
   

Unngå skader - se sikkerhetsforskrifter