Båtforsikring

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Trygghet på sjøen

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Forsikringen inkluderer skade ved transport og i opplag
  • Konkurransedyktige vilkår og priser
  • Raskt skadeoppgjør

For å forsikre båt i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Beregn pris: Bestill båtforsikring
Forsikringen dekker
Type dekningKaskoDelkasko
Skade på egen båtx 
Skade på egen båt oppstått ved sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning, dekkes inntil båtens forsikringssum.
Skade på rigg og seilx 
Skade på rigg dekkes med ubegrenset sum. Fradrag iht. riggens alder dersom eldre enn 4 år.
Det dekkes ikke skade på seil alene som skyldes vind.
Ekstra jollex 
Dekkes for inntil kr 15.000.
Slepejolle er begrenset til jolle på inntil 12 fot og med maksimalt 5 hk.
Fjerning av vrakxx
Dekkes dersom fritidsbåten har vært utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter og vrakfjerning blir pålagt av offentlig myndighet.
Dekningen er begrenset til inntil 10 prosent av båtens forsikringssum.
Redningxx
Forsikringen dekker utgifter til slep til nærmeste trygge fortøyingssted.
I tillegg dekkes nødvendige merutgifter til reise og opphold for fører og passasjer dersom uhell med båten gjør det praktisk umulig å fortsette reisen med den.
Dekkes etter plutselig og uforutsett uhell som fører til at fritidsbåten ikke kan seiles/kjøres videre.
Tyverixx
Forsikringen dekker skade ved tyveri eller forsøk på tyveri, samt skader ved hærverk når det er åpenbart at dette er gjort i forbindelse med forsøk på å stjele båten eller deler av denne.
Brannxx
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes.
Fører-/ passasjerulykkexx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som med eierens tillatelse er om bord i fritidsbåten - med unntak av betalende passasjerer - når fritidsbåten eller fast tilkoblet utstyr er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Rettshjelpxx

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

Les mer om rettshjelp

Fullstendige vilkårVilkårVilkår
   

Skal du bestille kaskoforsikring på eldre båt? Fyll ut skjema

Unngå skade - se sikkerhetsforskrifter.