Barneforsikring med uførepensjon

Foto: Offset by Shutterstock

Bedre økonomi dersom noe uventet skulle skje

 • Erstatning ved uførhet, sykdom og ulykke
 • Mulighet til å være sammen ved sykdom
 • Vi dekker behandlingsutgifter og tilpasning av bolig

Du får nå 15% rabatt ved bestilling av ny forsikring på nett.

Venter dere barn, eller har dere nettopp fått en liten baby til verden?  Nå kan dere få helt gratis spedbarnforsikring hos oss. Vi vil gjerne bidra til å skape større trygghet for nybakte foreldre den første delen av barnets liv. Les mer her.

 

Hvem kan bestille forsikringen?

 • Har du pensjon i KLP er du medlem og får ekstra god pris.
 • Barnet må ha fylt tre måneder, vært på kontroll på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd.
 • Du kan kjøpe barneforsikring til barnet har fylt 16 år.

 

Type dekningForsikrings­­sumEgen­andel (kr)

Barn Maks - dekker også uførepensjon samt alt under Barn

1 GIngen
- kompensasjon for inntektsbortfall inntil fylte 67 år ved varig arbeidsuførhet  

Barn - dekker alt nedenfor

  
   
Medisinsk invaliditet ved ulykke2.500.000Ingen
Medisinsk invaliditet ved ulykke (0-26 år):
Forsikringen gir en engangsutbetaling basert på den invaliditetsgraden barnet får som følge av ulykke. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 50% eller mer.
 
  
Dagpenger ved barns sykehusopphold (0-26 år)1000 per døgnIngen
Hvis barnet blir innlagt på sykehus i sammenhengende minst 10 dager som følge av ulykke eller sykdom, vil du som forelder få utbetalt dagpenger fra og med første dag og inntil 365 dager. Beløpet kan dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn – som mat, reise o.l.  
Arbeidsuførhet – engangserstatning (0-26 år)750.000Ingen
Dersom barnet ved fylte 18 år blir erklært varig arbeidsufør som følge av ulykke eller sykdom, vil barnet få utbetalt en engangserstatning.  
Tilpasning av bolig (0-26 år)200.00010.000
Forsikringen gir deg som forelder en engangserstatning ved nødvendig ombygging/tilpasning av bolig hvis barnet blir rammet av ulykke eller sykdom.
Erstatning gis såfremt ombyggingen/tilpasningen ikke dekkes gjennom det offentlige eller andre.
  
Utvalgte sykdommer (0-26 år)400.000Ingen

Denne dekningen gir en rask engangsutbetaling når barnet får bestemte alvorlige sykdommer:
- Kreft
- MS (Multippel sklerose)
- Diabetes
- Cystisk Fibrose
- Leddgikt
- Ulcerøs colitt og Chrons sykdom (tarmsykdommer)

- Hjernesvulst
- Alvorlig hjerneskade
- Tverrsnittlammelser
- Organtransplantasjon

 

Dekningen gir foreldre mer handlingsrom – som å ta permisjon, reiser sammen med barnet e.l.

  
Dødsfall ved ulykke eller sykdom (0-26 år)100.000Ingen
Utbetaling som kan dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som oppstår i forbindelse med bortgangen.  
Behandlingsutgifter ved ulykke (0-26 år)100.0001.000
Denne dekningen gir deg refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter du legger ut for de tre første årene etter en ulykke.  
Utvidet hjelpestønad (merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn) (0-18 år)Inntil 12 G 

Barn som på grunn av sykdom eller skade har et økt pleie-og tilsynsbehov, kan få innvilget forhøyet hejelpestønad av NAV. Vår barneforsikring er et supplement til ytelsene fra NAV, og gir rett til en engangserstatning så snart NAV har innvilget fothøyet hjelpestønad etter deres satser 2, 3 eller 4.

Forsikringssummen utbetales etter følgende regler:

 • 10 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er innvilget hjelpestønad etter sats 2 i folketrygden
 • 50 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er innvilget hjelpestønad etter sats 3 i folketrygden
 • 100 % av forsikringssummen utbetales når forsikrede er innvilget hjelpestønad etter sats 4 i folketrygden
  
Fullstendige vilkårVilkår 
   

G står for Grunnbeløp i folketrygden.

 

Trenger jeg barneforsikring i tillegg til ulykkesforsikring?

 • Rene ulykkesforsikringer dekker ikke følger av sykdom. KLPs barneforsikring dekker både ulykke og sykdom.
 • De økonomiske konsekvensene ved langvarig, alvorlig sykdom kan ofte være større enn ved ulykker. Flere barn blir uføre av sykdom enn av ulykker.

Er ikke barna mine godt nok dekket gjennom offentlige ordninger?

Barneforsikringen i KLP gir deg mer enn offentlige ytelser/støtteordninger - blant annet:

 • Erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke
 • Dagpenger til foreldre ved barns sykehusopphold
 • Engangserstatning når barnet får bestemte alvorlige sykdommer
 • Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet
 • Dersom du velger Barn Maks, får barnet også uførepensjon

Det kommer ca. 1000 nye unge mennesker inn i uføretrygdekøen hvert år. Som unge uføre er disse ikke sikret mer enn litt over minste årlige uførepensjon.

Med dekningen "Barn Maks" får barnet både uførekapital (engangserstatning for varig arbeidsuførhet) og uførepensjon (årlig kompensasjon for inntektsbortfall). Økonomisk sett får barnet derfor en mye bedre fremtid.

Hvordan sier jeg opp barneforsikring i et annet selskap?

Vent med å si opp nåværende forsikring til du har mottatt nytt forsikringsbevis fra oss. Deretter kan du si opp forsikringen i det andre selskapet. Som regel holder det å ringe eller sende en e-post.

Fant du det du lette etter?

Lurer du
på noe?
Skriv til oss