Gode grunner til å spare i fond

Foto: Offset by Shutterstock

Fondssparing er like lett som sparing i banken.

  • Lave kostnader er viktig ved langsiktig sparing, og KLP-fondene er blant markedets billigste
  • Fondssparing kan gi høyere avkastning enn sparing i bank
  • Fondssparing bør være et langsiktig prosjekt og egner seg godt som sparing til pensjon
  • Du velger selv hva slags spareavtale som passer deg
Start fondssparing Kjøp fond
Start fondssparing Kjøp fond

KLP-fondene er blant markedets billigste

KLP-fondene er mye billigere enn gjennomsnittet av andre fond. Betaler du mindre for sparingen, får du mer penger selv. Så enkelt er det.

Under ser du hvordan kostander påvirker din langsiktige avkastning. Meravkastningen øker sammenliknet med dyrere fond, desto lengre du sparer.

Billig er best

Du må tåle litt risiko for å få høyere avkastning.

Sparing i fond gir normalt høyere avkastning enn sparing i bank. Tåler du litt risiko og har lang sparehorisont, bør du derfor spare i fond. Risiko sier noe om sannsynligheten for svingning i verdi, både opp og ned. Vil du derimot garantere deg mot at du taper penger, bør du spare i bank. 

 

Fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ.