Gunstigere beskatning av sparing i aksjefond - innføring av aksjesparekonto

Snart kan du handle aksjefond uten å betale skatt før du tar pengene ut av konto.

Om KLP, Person

Sist endret 11.05.2017

De fleste privatpersoner eier andeler i aksjefond personlig. Dette er enkelt og kostnadseffektivt, men ikke helt optimalt skattemessig. Hver gang du selger eller bytter aksjefond, må du betale skatt av eventuelle gevinster.

Dersom du eier andeler i aksjefond gjennom et aksjeselskap, slipper du å betale inntektsskatt ved realisasjon. Du betaler skatt først når du tar ut utbytte fra aksjeselskapet. Dette gjør det mulig å utsette skattebelastningen. Aksjeselskaper får således en "skattekreditt" som personlige eiere ikke nyter godt av.

Det er på mange måter urettferdig at aksjeselskaper favoriseres i forhold personlige eiere. Det er stort sett de mer velstående som oppretter private investeringsselskaper - det koster litt tid og litt penger å opprette og drive et aksjeselskap. Privatpersoner lider også under en "innlåsingseffekt". Du har kanskje lyst til å bytte aksjefond, f.eks. fordi fondet du sparer i tar høye forvaltningshonorarer, men lar være å gjøre det fordi et fondsbytte vil utløse en betydelig skattebelastning. Denne "innlåsingseffekten" kan fondsbransjen utnytte til å ta urimelig høye gebyrer fra eksisterende kunder.

Det lønner seg  

Stortinget vedtok 20. desember 2016 å etablere en ordning med "aksjesparekonto" for privatpersoner. Denne ordningen vil sikre større grad av likebehandling for eiere av aksjefond. Aksjesparekontoen vil skattemessig fungere omtrent som et aksjeselskap. Private sparere med aksjesparekonto vil fritt kunne realisere aksjefondsgevinster uten å måtte betale skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinsten ut fra aksjesparekontoen. Legg merke til at det opprinnelige innskuddet kan tas ut uten å utløse skatt. Hvis du f.eks. tegner for 100.000 kroner i et aksjefond, og dette innskuddet stiger i verdi til 150.000 kroner, så kan du ta ut 100.000 kroner fra aksjesparekontoen uten å betale skatt. Skatt må du først betale når du tar ut gevinsten på 50.000 kroner.

Ordningen med aksjesparekonto er gunstig. Det vil lønne seg for de aller fleste å flytte eksisterende aksjefondsandeler over til en aksjesparekonto. Dette kan gjøres i 2017 (men ikke senere) uten å utløse skatt på eventuelle gevinster. Nye kjøp i aksjefond bør også gjøres på aksjesparekontoen.

Et unntak kan være for de som har tap på noen av sine aksjefond (dette gjelder få siden aksjemarkedet har vært sterkt de siste årene). Disse bør vurdere å realisere tapene (for å få skattefradrag med en gang), og deretter flytte øvrige aksjefondsandeler over til aksjesparekontoen.

Det kan stå penger på aksjesparekontoen (her skiller aksjesparekontoen seg fra en vanlig VPS-konto). Du får imidlertid ikke renter på disse pengene. Du bør derfor ikke la mye penger står på aksjesparekontoen over lang tid. Rentefond og kombinasjonsfond (fond med mer enn 20% renter) kan ikke stå på aksjesparekontoen. Andeler i slike fond må fortsatt stå på en vanlig VPS-konto og behandles skattemessig som før.

Alle de praktiske detaljene rundt ordningen er ennå ikke avklart. Forslaget er nå sendt ut på høring til berørte parter. KLP Kapitalforvaltning tar sikte på å tilby aksjesparekontoer til våre kunder i løpet av våren/sommeren 2017. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon når den tekniske løsningen er klar.