Prisoversikt

Nedenfor ser du en oversikt over KLPs gjeldende rentesatser og priser for alle våre bankprodukter og tjenester.

Priser Banktjenester:

Priser Lån:

Innskuddsprodukter

Brukskonto

Beløp Medlemmer Øvrige kunder
Alle beløp 0,50% 0,20%

Sparekonto

Beløp Medlemmer Øvrige kunder
Alle beløp 1,45% 1,05%

Beløp som overstiger 8 millioner kroner får rentevilkår tilsvarende brukskonto

 

UNG Konto

Beløp 10-18 år
Alle beløp 0,50 %

UNG Sparing*

Beløp 0-18 år
Alle beløp 1,45 %

*Det er mulig å ta ut 6 gebyrfrie uttak per år. Dersom det blir gjort uttak utover dette vil 2 prosent av uttaksbeløpet bli trukket fra saldo. Fjorårets rentesaldo er gebyrfritt.

 

BSU (Bolig­­s­paring for ungdom)

Beløp Medlemmer Øvrige kunder
Alle beløp 3,90 % 3,20 %

ASK Bankkonto 

Beløp Medlemmer Øvrige kunder
Alle beløp 0,00 % 0,00 %

Les mer om Aksjesparekonto og ASK Bankkonto

 

Ved overtrekk av konto beregnes 18% overtrekksrente. 
 

På finansportalen.no kan du sammenlikne våre priser med andre banker. 

Priser tilknyttet våre produkter og tjenester

Nettbank

Tjenester Pris (NOK)
BankID / BankID på mobil 0*
Nettbank 0
Mobilbank 0
Overføring mellom egne konti 0
Betaling av regninger 0
AvtaleGiro 0
eFaktura 0
Bestilling av kodebrikke 0
Rebestilling av tapt kodebrikke 100
Kvittering i din postkasse i nettbanken 0

* Teleoperatør kan ta en pris for tjenesten BankID på mobil. For info sjekk din teleoperatørs hjemmeside

 

Kontoinformasjon

Tjenester Pris (NOK)
Telefonbank årsgebyr 0
Bruk av telefonbank 0
Varsling på SMS 3
Kvittering pr post 0

 

Kortbruk bankkort

Omkostninger (NOK) Bankkort Barne- og ungdomskort
Årsavgift (Medlem/Ikke-medlem) 0/250 0
Varekjøp innland og utland 0 0
Varekjøp med kontantuttak 0 0
Minibankuttak inn- og utland * 0 0
Valutapåslag for bruk i utlandet 1,85% 1,85%
Erstatningskort 100 100
Hastekort 300 300
Nødkontanter i utlandet Nødkontanter prises på grunnlag av kostnad ved overføringen og mottaksland

* Eier av minibank kan ta gebyr for uttaket. Se etter informasjon om dette på kvitteringsbildet.

Kortbruk KLP Visa Kredittkort 

Omkostninger Pris (NOK)
Årspris 0/50*
Tilleggskort 0
Varekjøp 0
Kontantuttak i minibank 50
Kontantuttak over skranke 50
Erstatningskort 100
Regningsbetaling/overføring til konto fra kredittkort  50
Rentefrie dager kontantuttak i Norge og utlandet Rente fra dag 1
Rentefrie dager overføring til konto/regningsbetaling Rente fra dag 1
Valutapåslag 1,85%
Kopi av faktura 50
Overtrekksgebyr 125
Papirfaktura 50
eFaktura 0

* Gjelder for ikke medlemmer 

Renter KLP Visa Kredittkort 

Omkostninger Pris (NOK)
Nominell rente  17,50% / 20,50%* 
Effektiv rente** 21,61% / 26,06%*
Minimum å betale ved forfall 3%, minimum kr 300
Rentefri periode inntil 45 dager

*Gjelder for ikke medlemmer

**Effektiv rente er beregnet med utgangspunkt i en representativ brukerprofils bruksmønster presentert på finansportalen.no

Priseksempel for medlemmer: 
15 000 kroner med effektiv rente på 21,61% over 12 måneder, gir totalt 16 651 kroner. 

Priseksempel for øvrige kunder: 
15 000 kroner med effektiv rente på 26,06% over 12 måneder, gir totalt 16 967 kroner.

Innbetaling til/fra utland

Omkostninger - Innbetaling fra utland Pris (NOK)
SEPA innbetaling 1) 20
Innbetaling - beløp under 5000 NOK 50
Innbetaling - beløp over 5000 NOK 100
Omkostninger - Betaling til utland Pris (NOK)
SEPA betaling 1) 30
Ordinær betaling  50
Ekspress- / Hastebetaling 300
Tilleggspris når avsender skal betale omkostningene i utlandet 135
Telefaks 150
Feil fra kunde som medfører reklamasjon 2) 300

1) Betalingen må overføres til mottakers IBAN (International Bank Account Number) og BIC (Bank Identifier Code – SWIFT adresse). Omkostningsalternativet må være: Delt – avsender /mottaker. For at betalingen skal gå som en SEPA betaling må det betales i Euro. Ved mangelfult oppdrag eller feil i oppdraget vil det tilkomme ekstra kostnader.

2) Eventuelle omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg. 

På finansportalen.no kan du sammenlikne våre priser med andre banker. 

Låneprodukter - flytende rente

Boliglån medlem

Beløp

Nominell

Effektiv**

Nominell

Effektiv**

  Innenfor 75 % av boligens verdi Innenfor 85 % av boligens verdi
Under 1,5 mill. 2,65% 2,74% 3,20% 3,30%
Over 1,5 mill. 2,35% 2,43% 2,90% 2,99%

 

Boliglån øvrige kunder

Beløp Nominell Effektiv**
  Innenfor 75 % av boligens verdi
Under 1,5 mill. 2,90% 3,02%
Over 1,5 mill. 2,60% 2,72%

 

Boliglån Ung Medlem - gjelder ved kjøp og refinansiering

Beløp Nominell Effektiv*
Uansett beløp 2,10 % 2,16%

Fleksilån medlem

Beløp Nominell Effektiv****    
Innenfor 60% av verdien   20% utnyttelse av kredittrammen 50% utnyttelse av kredittrammen 100% utnyttelse av kredittrammen
Under 1,5 mill. 2,65% 3,42% 2,98% 2,83%
Over 1,5 mill. 2,35% 3,12% 2,67% 2,53%

 

Fleksilån øvrige kunder

Beløp Nominell Effektiv******    
Innenfor 60% av verdien   20% utnyttelse av kredittrammen 50% utnyttelse av kredittrammen 100% utnyttelse av kredittrammen
Under 1,5 mill. 2,90% 4,12% 3,42% 3,18%
Over 1,5 mill 2,60% 3,82% 3,11% 2,87%

 

 

Fritidsbolig medlem

Beløp Nominell Effektiv**
  Innenfor 75% av boligens verdi
Under 1,5 mill. 2,95% 3,04%
Over 1,5 mill.  2,65% 2,74%

 

Fritidsbolig øvrige kunder

Beløp Nominell Effektiv**
  Innenfor 75% av boligens verdi
Under 1,5 mill. 3,20% 3,33%
Over 1,5 mill. 2,90% 3,02%

 

Seniorlån medlem

Beløpsgrense Nominell
Uansett beløp 4,15%

 

Seniorlån øvrige kunder

Beløpsgrense Nominell
Uansett beløp 4,25 %

Mellomfinansiering medlemmer

Beløpsgrense Nominell
Uansett beløp 3,90%

Mellomfinansiering øvrige kunder

Beløpsgrense Nominell
Uansett beløp 4,15 %

 

Låneprodukter - fast rente

 

Boliglån - 3 års rentebinding

Beløp Nominell Effektiv medlem ** Effektiv øvrige kunder *****
  Innenfor 70 % av boligens verdi
Uansett beløp 2,35 % 2,43 % 2,46 %

Boliglån - 5 års rentebinding

Beløp Nominell Effektiv medlem ** Effektiv øvrige kunder *****
  Innenfor 70 % av boligens verdi
Uansett beløp 2,60 % 2,69 % 2,72 %

Boliglån - 10 års rentebinding

Beløp Nominell Effektiv medlem ** Effektiv øvrige kunder *****
  Innenfor 70 % av boligens verdi
Uansett beløp 3,20 % 3,30 % 3,33 %

Ved beregning av maksimal belåning for leilighet tilknyttet borettslag hensyntas fellesgjelden.

 

finansportalen.no kan du sammenlikne våre priser med andre banker. 

 

 

Priser tilknyttet våre låneprodukter og tjenester

Etablering av lån

Omkostninger Pris (NOK)
Etableringsgebyr medlem 1250
Etableringsgebyr øvrige kunder 2000
Etableringsgebyr øvrige kunder pr panteobjekt utover det første  500
Termingebyr ved automatisk belastning av konto for medlemmer 35
Termingebyr ved automatisk belastning av konto for øvrige kunder 55
Termingebyr giro 80
Månedlig kontoholdsgebyr for fleksilån for medlemmer 95
Månedlig kontoholdsgebyr for fleksilån for øvrige kunder 155
Statens tinglysningsgebyr* - Fast eiendom 525
Statens tinglysningsgebyr* - Borettslag 430
Statens tinglysningsgebyr* - Bankbytte** 200

*Statens tinglysningsgebyr er et gebyr som skal betales til staten ved tinglysning av dokumenter. 

**Innenfor samme panteramme, samme panteobjekt og samme pantsetter(e)

Endring av løpende lån

Omkostninger Pris (NOK)
Rentebinding på deler av lån 500
Overgang fra fast til flytende (i tillegg kommer evt over/underkurs) 500
Debitorskifte 500
Prioritetsendring*** 500
Endring av pant ***/ Pantefrafall / Nedkvittering av panterett 500
Avdragsfrihet 250
Endring av nedbetalingstid 250

Purring

Omkostninger Pris (NOK)
Purring og inkassovarsel 70
Betalingsoppfordring 210

Purregebyr og inkassoomkostninger følger de satser som til enhver tid blir fastsatt i inkassoforskriften. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. 

 

 

Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

*)Den opplyste rentesatsen er en beregnet gjennomsnittsrente for totallån innenfor angitt prosent av markedsverdi.

**) Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr. 1.500.000,-, behandlingsgebyr på kr. 1.250,-, termingebyr på kr. 35,-, månedlige terminer og nedbetalingstid på 25 år. Renten beregnes etterskuddsvis. Eksakt effektiv rente kan kun beregnes når lånebeløp, nedbetalingstid, og gebyrer er kjent. Boliglån Ung er beregnet på et lån på kr 2.000.000 med 25 års nedbetaling.


***) Offentlige gebyr for tinglysning kommer i tillegg.

****) Effektiv rente er basert på et fleksilån med 15 års løpetid, kr. 1.250,- i etableringsgebyr og kr. 95,- i månedlig kontoholdsgebyr.

 

*****) Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr. 1.500.000,-, behandlingsgebyr på kr. 2.000,-, termingebyr på kr. 55,-, månedlige terminer og nedbetalingstid på 25 år. Renten beregnes etterskuddsvis. Eksakt effektiv rente kan kun beregnes når lånebeløp, nedbetalingstid, og gebyrer er kjent.

 

******) Effektiv rente er basert på et fleksilån med 15 års løpetid, kr. 2.000,- i etableringsgebyr og kr. 155,- i månedlig kontoholdsgebyr.