SMS-varsling

Med SMS varsling kan du få melding på mobilen når du mottar lønn, barnetrygd eller pensjon. Du kan også få beskjed når saldoen på kontoen kryper ned mot et minimumsbeløp du selv har bestemt.

Slik oppretter du SMS-varsling:

  1. Logg inn på Min Side og velg "Nettbank"
  2. Velg "SMS-varsling" i nettbankmenyen
  3. Velg hvilken type varsel du ønsker å opprette
  4. Velg hvilken konto varselet gjelder, og hvilket mobilnummer varsel skal sendes til

Du kan velge mellom følgende varsel:

  • Disponibelt beløp på fast valgt ukedag og klokkeslett
  • Avviste betalinger grunnet manglende dekning
  • Innbetalinger av pensjon, barnetrygd eller lønn
  • Innbetalinger større enn et valgt beløp
  • Disponibelt beløp under valgt grense
Lurer du
på noe?
Ring oss 55 54 85 00 55 54 85 00
24 timer i døgnet
alle dager
Skriv til oss