BankID

Hva er BankID?

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. BankID skal sikre at bankene, butikkene og kundene kan være sikker på hvem de kommunisrer med på nett. Du kan bruke BankID til å logge inn i ulike nettbanker. I tillegg kan du bruke BankID til å signere avtaler på nett og logge inn på offentlige tjenester som Lånekassen, Nav og Altinn.  

I den elektroniske verden kan du med andre ord bruke din BankID for å bekrefte hvem du er.

Oversikt over brukersteder som tilbyr bruk av BankID

Hva må til for å få BankID i KLP Banken:

Dersom du er kunde i KLP Banken, kan du aktivere BankID i nettbanken.

For å aktivere BankID må du:

 • ha norsk fødsels- og personnummer
 • ha fylt 18 år
 • være legitimert med norsk eller nordisk pass
 • ha en kodebrikke fra KLP Banken (BankID blir knyttet til din kodebrikke)

Hva er forskjellen på kodebrikke med og uten BankID?

Hvis du har en kodebrikke fra oss, kan denne være med eller uten BankID.

En kodebrikke uten BankID kan kun benyttes til innlogging på KLP sine nettsider. Dersom du har kodebrikke med BankID kan denne benyttes på tvers av ulike nettbanker og tjenester.

Kodebrikken ser helt lik ut uavhengig av om den har BankID eller ikke.

Vil du vite mer om BankID finner du mer informasjon på bankid.no

Mistet BankID eller kodebrikke?

 • Kontakt kundesenteret for å sperre kodebrikke
 • Kontakt banken som utstedte din BankID for å sperre BankID

Tips for å redusere risikoen for svindel og ID-tyveri

 • Lær personlige passord utenat
 • Kodebrikker til nettbanken må ikke komme på avveie
 • Ha lås på postkassen din
 • Benytt eFaktura og AvtaleGiro der du får tilbud om det
 • Riv istykker fakturaer, lønnslipper, bankutskrifter før du kaster
 • Klipp over gamle og utgåtte kort og id-papirer
 • Oppbevar dåpsattest, vielsesattest ol. i låst skap
 • Husk alltid å logge ut av nettbanken (ikke bare lukke vinduet)
Lurer du
på noe?
Ring oss 05554 05554
24 timer i døgnet
alle dager
Skriv til oss