Serielån eller annuitetslån?

Annuitetslån


Med et annuitetslån, som er mest vanlig, betaler man etter det såkalte annuitetsprinsippet. Det vil si at man betaler like store beløp så lenge man betaler tilbake på lånet, med mindre rentesatsen endrer seg.
Det som kjennetegner annuitetslån, er at man til å begynne med betaler mer renter enn avdrag. Etter hvert som man betaler mer og mer ned på lånet, vil avdragene bli større og rentene mindre.

 

Serielån


Har du god betjeningsevne, kan du velge serielån i stedet for annuitetslån. I et serielån er avdragsbeløpet det samme gjennom hele låneperioden, mens rentebeløpet er størst i begynnelsen og vil synke ettersom lånet nedbetales. Som regel vil tilbakebetalingen av et serielån gi noe større utgifter for kunden til å begynne med, enn det annuitetslån gir.

Et serielån betyr at kunden i starten vil betale tilbake mer av lånet enn om han har et annuitetslån (siden man i et annuitetslån i begynnelsen betaler mer renter enn avdrag). På den måten vil samlet rentebetaling bli noe lavere enn for annuitetslån med samme rente og løpetid.

 

Nominell vs. effektiv rente

  

Nominell rente er løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig (p.a = pro anno = per år).

Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renten er den faktiske prisen på lånet.   

Lurer du
på noe?
Ring oss 55 54 85 00 55 54 85 00
24 timer i døgnet
alle dager
Skriv til oss