Seniorlån

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

Seniorlån – økonomisk trygghet og nye muligheter

Seniorlån gir deg muligheten til å frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din.

Med Seniorlån:

 • beholder du eierskapet i boligen, og får en livsvarig garanti om å kunne bo i boligen
 • betales det ikke renter eller avdrag - rentene legges til lånet månedlig
 • får du større økonomisk fleksibilitet og trygghet

Dette må til for å søke om Seniorlån:

 • Du og eventuell medlåntaker må være over 60 år
 • Du må eie egen bolig
 • Vi forutsetter 1.prioritets pant i eiendommen din
 • Det må foreligge e-takst eller takst fra offentlig godkjent takstmann

Seminarer

Vi holder en rekke seminarer rundt i landet hvor du kan komme å få mer informasjon om produktet. Du kan lese mer om det her.

Hvor mye du kan låne avhenger av:

 • verdien på eiendommen
 • hvilken kommune du bor i
 • din alder

Utbetaling

Du bestemmer selv hvordan du vil ha lånet utbetalt:

 • månedlig
 • engangsbeløp
 • kombinasjon av engangsbeløp og månedlige utbetalinger

Årsoppgave

Seniorlån ligger ikke i nettbanken. Du mottar oversikt i årsoppgaven som kommer per post fra KLP etter nyttår.

 

 

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få seniorlån?

Alle over 60 år som eier og bor i egen bolig kan søke om Seniorlån. Din inntekt spiller ingen rolle, da det er din alder og verdi på boligen som avgjør hvor mye du kan låne. Boligen bør være gjeldsfri eller lavt belånt og ha sentral beliggenhet.

Hva kan pengene brukes til?

Pengene du får utbetalt kan du bruke til det du selv måtte ønske. Noen velger å bruke pengene til oppussing, reise, gi forskudd på arv, eller bare for å ha noe ekstra å rutte med. Vi oppfordrer deg til å involvere barn/arvinger og venner i diskusjonen dersom dere vurderer Seniorlån.
 

Trenger jeg ny takst?

Ja. Før vi kan gi deg et tilbud på Seniorlån må verdien av boligen dokumenteres i ny e-takst eller takst fra godkjent takserer. Taksten kan ikke være eldre enn 6 måneder. Her kan du bestille takst hos NTF.

Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne avhenger av verdien på boligen, hvilken kommune du bor i og din alder.

For eksempel vil man kunne låne rundt 23 prosent av boligens verdi dersom den yngste av låntakerne er 60 år. Denne prosenten vil øke med alderen.

Blir det noe igjen til arvingene?

Ja. Nøyaktig hvor mye avhenger av rentenivå, levetid og boligprisstigning. Løssøre, annen eiendom og eventuelle andre verdier vil gå til arvingene i sin helhet.

Kan jeg betale renter om jeg ønsker det?

Ja - Det er selvsagt mulig å betale renter og gjøre andre innbetalinger dersom du ønsker det. Dette gjøres ved å betale direkte inn på lånets kontonummer.

Hvor lenge kan jeg beholde Seniorlånet?

Du beholder Seniorlånet så lenge du bor i boligen. Lånet skal først tilbakebetales ved permanent flytting til sykehjem eller ved død.

Dersom du kommer på sykehjem og ikke lenger kan bo i egen bolig, må lånet gjøres opp innen 12 måneder etter fraflytting. Om boligen selges eller overdras til arvingene er opp til deg. Dersom du har inngått avtalen sammen med din partner, og han/hun ønsker å bo hjemme løper avtalen om seniorlån som før.

Hva skjer hvis jeg ønsker å bytte bolig?

Dersom du har flytteplaner bør du vente med å inngå avtale om Seniorlån. Skulle du derimot bytte bolig etter å ha inngått avtale om Seniorlån, kan avtalen overføres til din nye bolig, forutsatt at dette er godkjent av oss.

Hvorfor er renten høyere enn på ordinære boliglån?

Hvis du lever så lenge at boligens verdi blir lavere enn lånet ved forfall, er det KLP Banken som må dekke tapet. Vi garanterer deg livsvarig borett og derfor er renten på Seniorlån litt høyere enn på ordinære boliglån.

Det du betaler ekstra i renter er dermed ”forsikringspremien” du betaler for at KLP skal kunne gi deg:

 • Mulighet til faste månedlige og skattefrie utbetalinger til fylte 95 år
 • Garanti for at du, eller lengstlevende ektefelle, kan bo i egen bolig så lenge dere ønsker eller er i stand til det
 • En garanti som gjelder selv om om boligprisene skulle synke og dersom boligrenten stiger. KLP dekker tapet dersom lånet ditt ved forfall skulle overstige boligens verdi Rentene på lånet er fradragsberettiget

Kan den etterlatte fortsette avtalen om Seniorlån?

Ja, men det er viktig at det inngås avtaler med øvrige familie som sikrer at den etterlatte kan bli boende.

Dette trengs:

 • Ektefeller uten barn/med felles barn: Ingen særkilte avtaler
 • Ektefelle med særkullsbarn: Samtykke til uskifte
 • Samboere uten barn: Gjensidig testamente
 • Samboere med felles barn: Ingen særkilte avtaler
 • Samboere med særkullsbarn: Egen uskifteavtale

Andre boliglån