Finansierings­bevis

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Finansieringsbevis

Søk om finansieringsbevis dersom du eller dere tenker på å kjøpe ny bolig, slik at det er klart før visning.

Med et finansieringsbevis har du en bekreftelse på hvor mye du kan låne når du skal kjøpe ny bolig, dette gjelder uavhengig om det er din første eller femte bolig. Finansieringsbeviset gjøres enkelt om til et lån når du har kjøpt. Det er gyldig i 3 måneder, og kan fornyes.

Er du medlem i KLP?
Da kan du søke om å låne opp til 85 prosent av boligens verdi

Er du ikke medlem i KLP?
Da kan du søke om å låne opp til 75 prosent av boligens verdi

Nedenfor finner du lånekalkulator du kan benytte for å få en pekepinn på hvor mye du kan låne. Du kan også beregne hvor mye lånet vil koste deg.

Lånesummen er en pekepinn på hvor mye du kan låne. Den endelige lånesummen avhenger av en rekke faktorer, blant annet om du har en tilfredstillende sikkerhet. For å få vite akkurat hvor mye du kan låne sender du oss en søknad, så finner vi ut av det sammen.

-

Bruk lånekalkulatoren og se hvor mye lånet vil koste, og hvor mye du må betale i måneden. For å beregne dette legger du inn litt om deg og ditt lånebehov:

-

1. Søknad

For å være med på budrunder må du ha et Finansieringsbevis. Det er et bevis på at, og hvor mye, du kan få låne i banken. 

For at vi skal få behandlet søknaden trenger vi noe dokumentasjon fra deg. Det beste er om du sender med dokumentasjonen i søknaden, men du kan sende det til oss pr e-post etter at søknaden er sendt. Dokumentasjonen vi trenger er:

 • Siste måneds lønnsslipp
 • Siste skattemelding (selvangivelse)

2. Budrunder

Budrunder er spennende og hektiske. Kanskje opplever du å tape mange, men til slutt vil du sitte igjen med drømmeboligen.

Skriv navn og telefonnummeret til saksbehandleren din i budskjemaet, så vil megler kontakte oss for å kontrollere at du har finansieringen i orden. Ikke vis frem finansieringsbeviset til megler. Det er greit å holde for seg selv hvor langt man kan strekke seg i budrunden.

Det er viktig at du holder deg innenfor de gitte rammene som finansieringsbeviset har gitt deg

  

3. Når du har kjøpt bolig - vunnet budrunden  

Ta kontakt med oss på e-post for å informere om kjøpet.

Send så fort som mulig undertegnet kjøpekontrakt og takst/salgsprospekt på ny bolig. Skriv hva du ser for deg blir lånet etter at du har innbetalt egenkapitalen fra boligen du skal selge. Vi sender deg lånedokumenter.
Overtakelse av ny bolig bør avtales minst 14 dager etter kontraktsmøte på grunn av nødvendig tid til saksbehandling og postgang av dokumenter.

4. Mellomfinansiering

Ønsker du å kjøpe ny bolig før du selger din gamle trenger du kanskje mellomfinansiering, dette finner du og saksbehandler ut sammen.

Har du fått innvilget det trenger vi informasjon om fremdriften på salget av gammel bolig, send oss en mail med oppdatert informasjonfremdriften på salget av gammel bolig, send oss en mail med oppdatert informasjon

5. Signering av lånedokumenter

Når du skal kjøpe deg ny bolig går det ikke an å signere dokumentene elektronisk. Vi sender deg derfor lånedokumentene i posten og merker av for hvor du må signere. Du signerer og sender de tilbake til oss i posten.

6. Utbetaling

Når vi mottar dokumentene i retur utbetaler vi lånet til megler. 2-3 dager før overtagelsesdatoen som er oppgitt i kjøpekontrakten, slik at du kan få nøkkelen og flytte inn i ny bolig som planlagt!

Ofte stilte spørsmål om boliglån:

Må jeg ha en ny takst?

Dersom du har en takst eller verdivurdering liggende, legger du denne med i søknaden.

 • Å avholde takst er kostbart. Kontakt oss før du bestiller takst - det kan være faktorer som tilsier at ny takst ikke er nødvendig. For eksempel dersom lånet du søker er lite i forhold til eiendommens verdi
 • Hvis du er lånekunde fra før har vi sannsynligvis en takst liggende i vårt arkiv. Da kan en meglervurdering godtas

Takst vs. meglervurdering

Takst er ikke det samme som meglervurdering. Takst er betydelig mer detaljert enn en meglervurdering. En takserer skal være objektiv i sin vurdering av panteobjektet. Takst skal alltid utføres av godkjent takserer. Her kan du bestille takserer hos NTF

Hvilke eiendommer gir dere lån til?

Lån i KLP Banken krever sikkerhet i fast eiendom i Norge. Det er ikke mulig å benytte eiendom i utlandet som sikkerhet.

Selveiet bolig

Har du en selveiet bolig kan vi i utgangspunktet gi lån inntil 75% av boligens markedsverdi.

For medlemmer i KLP kan vi også vurdere å gi lån inntil 85% av boligens markedsverdi. Da gjør vi en ekstra vurdering av sikkerhet, betjeningsevne og betjeningsvilje.

Borettslag- eller aksjeleilighet

Har du borettslags- eller aksjeleilighet kan vi i utgangspunktet gi lån inntil 75% av brutto markedsverdi, fratrukket fellesgjeld. For medlemmer i KLP kan vi vurdere å gi lån inntil 85% av markedsverdi fratrukket fellesgjeld, da gjør vi en ekstra vurdering av sikkerhet og betjeningsevne.

Hytte / Fritidsbolig

På Hytte/fritidsbolig innvilger vi lån på inntil 75% av markedsverdi.

  

Ubebygde tomter  

Vi gir kun lån til ferdigstilt eiendom, og vi gir derfor ikke lån med pant i ubebygd tomt.Vi tilbyr heller ikke byggelån.

Landbrukseiendom

Har du landbrukseiendom kan vi gi lån inntil 75% av dokumentert markedsverdi dersom eiendommen er under 100 mål. Inntekten må da være basert på lønnsforhold, ikke driftsinntekter. Har du landbrukseiendom over 100 mål anbefaler vi deg å kontakte Landkreditt.

Ordliste:

Markedsverdi

Markedsverdien til en bolig er det antatte/forventede beløp som boligen ville blitt solgt/kjøpt for i dagens marked.

Sikkerhet:

Når vi innvilger boliglån vil vi kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen. Ved tilleggssikkerhet vil pant også etableres i boligen som stilles som tilleggssikkerhet. Pantesikkerheten gir oss rett til å kreve boligen solgt, dersom lånetaker ikke betaler for lånet i tråd med låneavtalen, slik at boliglånet og påløpte forfalte lånekostnader innfris.

Betjeningsvilje  

Når vi vurderer betjeningsvilje vurderer vi om kunden har betalingsanmerkninger, utleggsforretninger, inkasso, stor grad av purringer på eksisterende lån o.l. Dersom en lånesøker har betalingsanmerkninger vil vi ikke vurdere lånesøknader før eventuelle heftelser er gjort opp.

Hvor mye kan man maksimalt låne?

 • Begrensningen ligger i forhold til markedsverdien på boligen og din betjeningsevne
 • Du kan låne til hva du vil såfremt lånet ikke overstiger 75 prosent av markedsverdien til panteobjektet. Vi kan etter nærmere vurdering av betjeningsevne og sikkerhet gi lån inntil 85% av markedsverdi
 • Vurder nøye hvor mye du skal låne - og om du skal ha fast eller flytende rente
 • Vi forholder oss til retningslinjer fra Finanstilsynet for god utlånspraksis

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente

Nominell rente er løpende pålydende rente, normalt oppgitt som årlig (p.a = pro anno = per år).

 

Effektiv rente

Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renten er den faktiske prisen på lånet. 

Serielån eller annuitetslån?

Annuitetslån

 

Med et annuitetslån, som er mest vanlig, betaler man etter det såkalte annuitetsprinsippet. Det vil si at man betaler like store beløp så lenge man betaler tilbake på lånet, med mindre rentesatsen endrer seg. Det som kjennetegner annuitetslån, er at det nedbetales med like store terminbeløp, men avdragene varierer. Etter hvert som man betaler mer og mer ned på lånet, vil avdragene bli større og rentene mindre.

 

Serielån

Har du god betjeningsevne, kan du velge serielån i stedet for annuitetslån. Med serielån varierer terminbeløpene. Avdragsbeløpet er fast gjennom hele låneperioden, mens rentebeløpet er størst i begynnelsen og vil synke ettersom lånet nedbetales. Som regel vil tilbakebetalingen av et serielån gi noe større utgifter for kunden til å begynne med, enn det annuitetslån gir.

 

Et serielån betyr at du i starten vil betale tilbake mer av lånet enn om du har et annuitetslån. På den måten vil samlet rentebetaling bli noe lavere enn for annuitetslån med samme rente og løpetid.

Fast eller flytende rente?

Normalt vil man på lang sikt ha lavere totale renteutlegg ved lån med flytende rente enn ved fast rente. Hva man bør velge avhenger også av hva den enkeltes økonomi tåler av svingninger og hvor opptatt man er av forutsigbarhet i kostnadene. Det går også an å binde deler av lånet i en fastrenteavtale, og beholde deler av lånet flytende.

 

Flytende rente

Renten kan gå både opp og ned:

 • De månedlige kostnadene kan svinge da renten går opp eller ned.
 • Renten på lånet ditt vil endre seg i takt med svingninger i markedet
 • Du kan innfri lånet når du selv måtte ønske

 

Fast rente

Dersom trygghet og forutsigbarhet er viktig for deg kan fast rente være ett godt valg. Vi binder renten for en avtalt periode slik at lånet ikke påvirkes av svingninger i den flytende renten.
Vi kan binde renten på hele eller deler av lånet.

 • Du kan binde renten for 3, 5 eller 10 år.
 • Du binder deg til en fast nedbetalingsplan. Vil du innfri lånet eller nedbetale utover oppsatt plan, beregnes overkurs eller underkurs:


Overkurs - Du betaler kompensasjon for tapt renteinntekt til banken. Det oppstås når renten på bankens nye fastrentelån er lavere enn din fastrente.

Underkurs - Du får utbetalt en kompensasjon. Dette oppstår dersom renten i markedet er høyere enn renten på ditt fastrentelån.

 

Boligbytte

Du kan beholde samme avtale om fastrente selv om du bytter bolig i løpet av den perioden renten er bundet. Dette forutsetter at sikkerheten i den nye boligen er like god eller bedre. Hvis fastrenten på lånet ditt er høyere enn bankens flytende boliglånsrente på tidspunktet du bytter sikkerhet for lånet, slipper du å innfri lånet til overkurs.

Lurer du
på noe?
Ring oss 55 54 85 00 55 54 85 00
24 timer i døgnet
alle dager
Skriv til oss