To kajakker på sjøen, en gul og en rød.

Vet du at noen sannsynligvis spiser for mye av pensjonen din?

Har du jobbet i privat næringsliv, har du sannsynligvis ett eller flere pensjonskapitalbevis. Et pensjonskapitalbevis er en pengesum du har spart opp hos en tidligere arbeidsgiver, og et pensjonsselskap passer på pengene – helt til du går av med pensjon.

Vi tar minst for at du skal få mest igjen!

Pensjonsselskapet tar gjerne et gebyr pluss en prosentsats som betaling for at de passer på pengene. Gebyr og prosentsats varierer mye fra selskap til selskap. Noen tar mer enn 450 kroner i årlig gebyr og flere over 2,00 % i forvaltningshonorar. I KLP tar vi ingen gebyr og bare 0,40 % i forvaltningshonorar. Vi tar så lite som mulig – ikke så mye som mulig. Bare se på kostnadsforskjellene i grafen under!

En god nyhet er at du selv kan velge hvilket pensjonsselskap som skal passe på pensjonskapitalbevisene dine – og at det er veldig enkelt og raskt å flytte til KLP!

Slik flytter du pensjonskapitalbevisene dine til KLP på under fem minutter:

  1. Logg inn på Norskpensjon.no med din BankID. Der får du full oversikt over dine pensjonskapitalbevis – blant annet hvor mye penger det er snakk om, og hvem som forvalter dem.
  2. Gå til KLP.no/pensjonskapitalbevis og velg «Flytt dine pensjonskapitalbevis». Der legger du inn dine avtalenumrene som du finner på Norskpensjon.no, bestemmer hvilken spareprofil du vil ha og sender inn til oss. Alt sammen bør være gjort på godt under fem minutter – og det kan fort utgjøre en betydelig forskjell i økonomien din når du går av med pensjon.

Flytt dine pensjonskapitalbevis nå

Under ser du en oversikt over forvaltnings- og administrasjonskostnader hos ulike leverandører av pensjonskapitalbevis.

Et feil valg i dag, kan gi stor reduksjon i din pensjon mange år frem i tid. Dette skyldes det lange tidsspennet pensjonen innbetales inn over. En prosent for høyt forvaltningsgebyr, kan gi mange prosent lavere pensjon når du når pensjonsalder.

Randi Flesland, Adm. direktør Forbrukerrådet

Søylediagram som viser at KLP har lavest forvaltningskostnad på pensjonskapitalbevis