Lilla blomstereng

Uførepensjonister kan ha krav på etterbetaling fra KLP

Skrevet av: Glenn Slydal Johansen | 06.12.19

De som har fått uførepensjon fra KLP, og er rammet av Nav-saken, oppfordres til å kontakte KLP når Nav har gjort nytt vedtak.

Tidligere i høst ble det kjent at Nav har gjort feil vedtak i flere saker for mottakere av uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Feilen har skjedd i saker der personer har oppholdt seg i land i EU og EØS mens de har mottatt ytelsen.

Feilen fra Nav kan også ha betydning for personer som har mottatt uførepensjon fra KLP. Årsaken er at KLP som hovedregel følger Navs vedtak.

Det betyr at personer som er rammet av Nav-saken også kan ha fått stoppet utbetalinger og tilbakebetalt penger for uførepensjon til KLP.

Nav gjennomgår nå sakene det gjelder og gjør nye vedtak der det tidligere er gjort feil.

– Ta kontakt

Det er trolig personer som har fått stoppet en ytelse fra KLP som følge av vedtak fra Nav, som nå kan ha krav på å gjenoppta utbetalingen. De kan også ha krav på å få etterbetalt tidligere tilbakebetalte penger.

– Vi oppfordrer de som har fått endret vedtak av Nav om å ta kontakt med oss. Dette er trist for de det gjelder og vi vil selvsagt rette opp feil så fort vi klarer det, sier direktør Tore Skeide for Pensjonservice i KLP.

Grunnen til at KLP oppfordrer uførepensjonister til å kontakte KLP, er at Nav ikke nødvendigvis vet hvilke personer som også skulle fått en ytelse fra KLP. Det betyr at KLP ikke nødvendigvis får melding fra Nav om hvem dette gjelder.

– Men vi er i dialog med Nav om hvordan vi kan løse dette, sier Skeide.